เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง “ที เอส ฟลาวมิลล์”

เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง “ที เอส ฟลาวมิลล์” 

ที เอส ฟลาวมิลล์ เตรียมนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานในเฟส 2  หนุนเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงานคน บวกช่วยลดต้นทุนการผลิต คาดจะแล้วเสร็จสิ้นปี ด้วยงบลงทุน 10 ลบ.

คุณสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ (ซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน, คุณแววตา กุลโชตธาดา (ขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี/เลขานุการบริษัท

คุณสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน พร้อมด้วยคุณแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี/เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL กล่าวถึงแผนการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังว่า บริษัทจะนำหุ่นยนต์หรือ Robot มาใช้ในโรงงาน เฟส 2 ซึ่งเป็นไลน์การผลิตในส่วนของห้องร่อนแป้งสาลี ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นปี 2562 โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ 10 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำหุ่นยนต์ หรือ Robot เข้ามาใช้งานดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้แรงงานคน อีกทั้ง ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยงในการทำงานอีกด้วย เนื่องจากการทำงานในห้องร่อนแป้งสาลี จะมีปัญหาทั้งเรื่องฝุ่นและความร้อน ดังนั้น จึงหาแรงงานมาทำงานค่อนข้างยาก

“แผนการลงทุนนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในเฟส 2 จะเป็นแผนต่อเนื่องจากเฟสแรก ซึ่งเป็นไลน์คลังสินค้า โดยได้นำหุ่นยนต์ หรือ Robot เข้ามาใช้ในการจัดเรียงแป้งกระสอบลงบนพาเลท ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เราต้องการ 

โดยเราจะนำเข้าหุ่นยนต์ หรือ Robot จากประเทศญี่ปุ่น แต่ในส่วนของอุปกรณ์จะใช้ทั้งของในไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์ที่นำเข้ามาจะไม่ใช่แบบสำเร็จรูป เนื่องจาก เราต้องการจะกำหนดเองว่าต้องการให้หุ่นยนต์ทำงานในรูปแบบใด ดังนั้นจึงมีการประชุมร่วมกันกับทีมผู้ผลิต ทีมวิศวกรร่วมกับผู้รับเหมา เพื่อออกแบบไลน์การร่อนแป้งและหุ่นยนต์ให้สอดรับกับไลน์การผลิตของเรา” ผู้บริหารกล่าว

ผู้บริหาร กล่าวต่อว่า ที เอส ฟลาวมิลล์ ถือเป็นผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่อันดับต้นๆ ของตลาด ภายใต้กระบวนการผลิตแบบปิดและเป็นมิตรกับ โดยปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นจำนวนมาก สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่สร้างรายได้มากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว บิสกิต คุกกี้, ขนมปัง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและบะหมี่สด โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณ 20% แต่ยอดขายจะไม่คงที่เพราะจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น ในเทศกาลปีใหม่ผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงคือ ขนมขบเคี้ยว คุกกี้ และเค้ก เป็นต้น

โดยในปีนี้ บริษัทได้ตั้งเป้ายอดขายและกำลังการผลิตไว้ควบคู่กัน คาดว่าจะเติบโตเพิ่มอีก 10% หรือมียอดการผลิตเพิ่มเป็น 80% ของกำลังการผลิต 500 ตันข้าวสาลีต่อวันจากปี 2561 ที่มีปริมาณการผลิต 70% ของกำลังการผลิต 500 ตันข้าวสาลีต่อวัน สำหรับปัจจัยหลักที่จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย การขยายฐานตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการรักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยเช่นกัน

รวมถึง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยมีแป้งสาลี 8 ประเภท ได้แก่ แป้งขนมปัง แป้งบะหมี่สด แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งบิสกิต แป้งอเนกประสงค์ แป้งเค้ก แป้งซาลาเปา แป้งปาท่องโก๋ ซึ่งนอกจากแป้งสาลีแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ รำข้าวสาลีที่ลูกค้าจะนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มรุกตลาดอุตสาหกรรมประเภท Non-Food  ด้วยผลิตภัณฑ์แรก คือ กาวทาไม้จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (แป้งสาลี) ซึ่งใช้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่บริษัทในอนาคต รวมทั้ง การใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

ด้านจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3  ปัจจัยหลัก ดังนื้ 1.คุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากล  2.ราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้ และ 3.การบริการหลังการขาย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะป้อนให้กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ 100%

ส่วนวัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิต คือ ข้าวสาลี ที่ใช้ประมาณ 90% ของต้นทุน จะนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก และในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนและไม่คงที่ บริษัทจะมีทีมงานที่คอยติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด หากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะสูงขึ้น บริษัทมีแผนจะซื้อมาเก็บไว้ให้มากกว่าเดิม

ผู้บริหารกล่าวต่อว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์แป้งสาลีที่มีคุณภาพ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารสากลเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2005 เพื่อการันตีว่าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก รวมถึง อยากจะฝากไปถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการและอยากได้แป้งสาลีที่เป็นสูตรเฉพาะ ซึ่งบริษัทยินดีที่จะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า โดยมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้