Issue 081 Oct

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ยูไนเต็ด เปเปอร์ตั้งเป้ายอดขายใกล้เคียงปี 61

ยูไนเต็ด เปเปอร์คาดยอดขายปี 62 อยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา เดินหน้าปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รองรับความต้องการของลูกค้า บวกเสริมแกร่งทางธุรกิจ พร้อมประกาศศักยภาพความสำเร็จ โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทมหาชนรายได้ต่ำกว่าพันล้านที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2562

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1 ทศวรรษ รพ.จุฬาภรณ์

รพ.จุฬาภรณ์ครบรอบ 10 ปี มุ่งสานพระปณิธานสู่การยกระดับการรักษา พัฒนาต่อยอด พร้อมเป็นที่พึ่งพิง พร้อมชู 10 เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นเลิศ ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชนอย่างยั่งยืน

คุณประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)

กรมทางหลวงชนบทคว้ารางวัลเกียรติยศ “เลิศรัฐ”

กรมทางหลวงชนบทโชว์ศักยภาพความสำเร็จด้วยรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดี พร้อมเผยแผนปี 63 มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการมากยิ่งขึ้น

รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ม.นวมินทราธิราชเปิด 10 หลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก้าวสู่ปีที่ 10 ล่าสุดเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพแก่นักศึกษาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นแก้ปัญหาด้านสุขภาพคนเมืองในทุกมิติ พร้อมเดินหน้าก่อสร้างหลากหลายโครงการ หนุนการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง

กรมประมง โชว์ผลงานจุลินทรีย์ ปม.1 คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2562

กรมประมงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” สาขาบริการภาครัฐ ที่ประสบความสำเร็จ จากผลงานการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 อันเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบสูง ต่อประเทศและทุกภาคส่วน

คุณมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ชูการศึกษาทวิภาคี รองรับอาชีพหลังการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งชูการศึกษารูปแบบทวิภาคี โดยร่วมมือกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับอาชีพการทำงานในอนาคตหลังการศึกษา พร้อมเดินหน้าพัฒนาสถาบัน เพื่อให้ตอบโจทย์แรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต