01Top_HachiEng

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ มุ่งเป็น รพ. แห่งอนาคตเพื่อประชาชน

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประกาศแผนปี 64 มุ่งเป็น รพ. แห่งอนาคตเพื่อประชาชน

ฉลองความสำเร็จ 33 ปี “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” เผยแผนการดำเนินงาน ปี 2564 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทุ่มงบ 2,300 ลบ. ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก รองรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนสูง คาดแล้วเสร็จกลางปี 2565 พร้อมเดินหน้าก้าวเป็นโรงพยาบาบาลแห่งอนาคตเพื่อประชาชน

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ในปี 2564 นี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งเป้าที่จะเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคตเพื่อนประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีเรื่องของโรคโควิด-19 ฉะนั้นสิ่งที่โรงพยาบาลจะทำคือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อมารองรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับในส่วนของโรคอุบัติใหม่ด้วย

ในปีนี้ โรงพยาบาลจะนำเรื่องของ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกล มาใช้เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย โดยอาจจะมีการให้ผู้ป่วยติดต่อกับทางโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งได้จัดทำขึ้นมาคือ TUH FOR ALL เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้สะดวกมากขึ้น อีกทั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวยังสามารถลิงก์ไปที่ระบบการจ่ายยา โดยผู้ป่วยสามารถรับยาที่บ้านได้โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

รศ.นพ.พฤหัส กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลยังมีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มที่ชำระเงินเอง และเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนสูง ต้องการบริการเป็นพิเศษ โดยจะดูแลใน 5 โรคสำคัญที่โรงพยาบาลชำนาญเป็นพิเศษ ได้แก่ สมอง หัวใจ มะเร็ง ภูมิแพ้-หอบหืด และตา พร้อมทั้งภายในจะมีเรื่องของฟังก์ชั่นวิจัยและนวัตกรรมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก มีจำนวนทั้งสิ้น 150 เตียง เพิ่มจากที่โรงพยาบาลมีอยู่ 850 รวมเป็น 1000 ด้วยมูคค่าโครงการประมาณ 2, 300 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อสร้าง 1,800 ล้านบาท และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ 500 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการกลางปี 2566

นอกจากนี้ ในเทรนด์แห่งอนาคตก็จะมีในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลก็ได้มีการจัดเตรียมก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุธรรมศาสตร์ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยใช้ชื่อว่าศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมลักษณ์ โดยภายในจะมีบริการที่ครบวงจร ทั้งในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเรื่องของการรักษาแบบประคับประคอง รวมทั้งดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขณะนี้การก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุเสร็จแล้ว แต่อาจมีการเพิ่มฟังก์ชั่นบางอย่าง หรือพัฒนาเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้นกว่าเดิม

“โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เราเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราก็มีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะเป็นองค์กรที่จะดูแลรักษาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เราก็อยากให้ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องของสุขภาพ การดูแลรักษาโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือแม้แต่โรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือกระทั่งแม้ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดๆ ที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของประเทศ ทางโรงพยาบาลเราสามารถจะบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของสังคมและประเทศชาติต่อไป” รศ.นพ.พฤหัสกล่าว

รศ.นพ.พฤหัส กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยมานานเป็นเวลากว่า 33 ปี และกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 34 ในเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยโรงพยาบาลมีจุดเด่นสำคัญในเรื่องของการฝ่าภาวะวิกฤติต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ เนื่องจากว่าหลังเกิดภาวะวิกฤติ โรงพยาบาลจะเติบโตขึ้นมากกว่าเดิม ไม่ว่าเรื่องของจำนวนเตียง หรือผู้ที่เข้ามารับการรักษา ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีก็เป้าหมายเดียวกันในการร่วมเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือ การเป็นองค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน จึงทำให้ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสามารถปรับตัวและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

www.hospital.tu.ac.th

Page Visitor

028520544
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
14355
60871
194191
1507357
1699103
28520544
Your IP: 3.238.95.208
2021-09-29 05:49