ศรีตรังโกลฟส์ เปิดเกมรุก ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิต 8 หมื่นล้านชิ้น

ศรีตรังโกลฟส์ เปิดเกมรุก ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิต 8 หมื่นล้านชิ้นภายในปี 2567

บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (STGT) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เตรียมเปิดโรงงานผลิตสาขาตรังเป็นแห่งที่สี่ของปี 64 ลุยขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 8 หมื่นล้านชิ้นภายในปี 67 ตามแผนงานใหญ่ Expansion ของบริษัท เสริมศักยภาพการผลิต รองรับดีมานด์ถุงมือยางทั้งในและต่างประเทศที่แข็งแกร่ง

คุณจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ให้เห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค อาทิ ถุงมือยาง มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อรองรับดีมานด์ถุงมือยางทั้งในและต่างประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง บริษัทจึงได้วางแผนการลงทุน เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ 8 หมื่นล้านชิ้นภายในปี 2567

สำหรับการดำเนินงานโดยภาพรวมของปี 2564 บริษัทมีแผนที่จะทยอยเปิดโรงงานพร้อมเดินสายการผลิต ซึ่งตามแผนได้วางไว้ 4 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสุราษฎร์ธานี 2 (SR2) ที่เปิดดำเนินงานอย่างเต็มกำลังการผลิตตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/2564 โรงงานสุราษฎร์ธานี 3 (SR3) เริ่มเปิดดำเนินการผลิตเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าจะผลิตได้เต็มกำลังในสิ้นปีนี้ และโรงงานในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (PS) ได้เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อเดือนกันยายน คาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกำลังภายในไตรมาส 1/2565 สำหรับโรงงานใหม่ในจังหวัดตรัง (TG3) ซึ่งเป็นโรงงานแห่งที่ 4 ของปีนี้ บริษัทมีแผนเตรียมเปิดเพื่อเดินเครื่องจักรภายในเดือนธันวาคม และคาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกำลังกลางปี 2565

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตดังกล่าว บริษัทได้ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเครื่องจักรที่ติดตั้งจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลาย ด้วยคุณภาพสูง ทั้งถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ถุงมือยางที่มีเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้เตรียมความพร้อมด้านแรงงานตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดภายในโรงงาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้าและผู้บริโภคด้วย

“ทั้งนี้ ตามแผนงานของเรา บริษัทได้ตั้งเป้าที่จะเปิดโรงงานทั้งหมด 8 แห่ง แบ่งเป็นปีนี้ 4 แห่ง และปีหน้าอีก 4 แห่ง ด้วยงบลงทุนต่อปีราว 11,000 ล้านบาท ซึ่งหากจบโครงการภายใน 3 ปีข้างหน้า หรือในปี 2567 งบลงทุนรวมจะอยู่ที่ประมาณ 34,000 ล้านบาท โดยกำลังการผลิตที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้คือ ปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 36,000 ล้านชิ้น ปีหน้าจะขยับเพิ่มเป็น 5 หมื่นล้านชิ้น ปีถัดไปก็จะเป็น 7 หมื่นล้านชิ้น และภายในปี 2567 จะเป็น 8 หมื่นล้านชิ้น” คุณจริญญากล่าว

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปกับการขยายกำลังการผลิตคือเรื่องของช่องทางการตลาด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถขยายตลาดได้ถึง 170 ประเทศ จาก 140 ประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยสำหรับการดำเนินงานต่อไป นอกจากบริษัทจะขยายกำลังการผลิตเป็น 8 หมื่นล้านชิ้นภายในปี 2567 แล้วบริษัทยังมีเป้าหมายจะเจาะตลาดไปเพิ่มเป็น 190 ประเทศ รวมถึงจะวาง Distribution Centre เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มในเรื่องของบริษัทย่อยด้วย

คุณจริญญา กล่าวถึงเป้าหมายและแนวโน้มการเติบโตว่า เนื่องจากในปีนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการขยายกำลังการผลิต ภาพรวมการเติบโตอาจยังไม่ชัดเจนมาก แต่หลังจากนี้บริษัทเราจะมี Annual Growth Rate เฉลี่ยที่ 24% ในภาพรวมนับตั้งแต่ปี 2563-2567 โดยในปีนี้จะอยู่ที่ 9% ส่วนปีหน้าและปีถัดไป บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถกระโดดขึ้นไปได้ถึง 40% ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์เรื่องของดีมานด์ ยังคงอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งการเติบโตของดีมานด์จากปีที่แล้ว (2563) เฉลี่ยประมาณ 15% โดยปัจจัยการเติบโตที่เห็นได้ชัดเจนคือนอกเหนือจากลูกค้ากลุ่มถุงมือที่ใช้ทางการแพทย์แล้ว กลุ่มลูกค้าอื่นๆ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม หรือแม้แต่ในครัวเรือนหันมาใช้ถุงมือมากขึ้น ซึ่งคาดว่ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้น่าจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักที่จะเป็น Non-Medical Segment เพิ่มขึ้นในอนาคต

www.sritranggloves.com