บทบรรณาธิการ May 2021

ภาพรวม  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ยังเผชิญความเสี่ยงค่อนข้างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง ซึ่งกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 คาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างน้อย 3 เดือน และจะกระทบแผนการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย ทำให้การกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง 3 เดือนข้างหน้าทำได้ยาก หรืออาจต้องเลื่อนออกไป

รวมทั้ง กระทบอย่างมากต่อกำลังซื้อ เพราะแรงงานในภาคบริการต้องหยุด หรือลดชั่วโมงการทำงาน ดังนั้น ภาครัฐจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินที่มีกว่า 2 แสนล้านบาทเข้ามาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภาคส่วน (K-shape Recovery) โดยเฉพาะการประคับประคองกำลังซื้อในประเทศโดยรวม และการขยายระยะเวลามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ และแรงงานที่ยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรค

นอกจากนี้ การแจกกระจายวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัคซีนจะเป็นปัจจัยที่สร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนได้มากที่สุด และจะทำให้ภาพของอุปสงค์ในประเทศกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยเช่นกัน เนื่องจาก ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริโภค-อุปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งอาจจะสวนทางกับรายได้จากการทำงานที่ลดลง เหตุจากกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัว/ชะงักงันอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ออกมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชนที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เสมอมา เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ การตรึงค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) และการขยายเวลาตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) เป็นต้น

โดยในส่วนของก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ล่าสุด คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มติเห็นชอบให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ออกไปอีก 3 เดือน โดยราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นแอลพีจีอยู่ที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้มีราคาขายปลีกแอลพีจีอยู่ที่ประมาณ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

พร้อมทั้งระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์ราคาแอลพีจีตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงเมษายน-มิถุนายน 2564 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ทำให้ความต้องการใช้โพรเพนลดลง รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ติดตามสถานการณ์ราคาแอลพีจีอย่างใกล้ชิด และนำเสนอแนวทางการทบทวนราคาแอลพีจีให้ กบง. พิจารณาต่อไป

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ประกาศความสำเร็จองค์กรเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 แห่งการดำเนินงาน รุดเดินหน้าปี 64 มุ่งสร้างการเติบโตแข็งแกร่ง เป็นผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล พร้อมวางเป้าอนาคตขยายบริการครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนนอกเครือ

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 10 June 2021 15:17
BizFocus

ทันยุค ทันสมัย หัวใจธุรกิจ บิสโฟกัส

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Page Visitor

022783008
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
11564
47790
170018
830516
1767374
22783008
Your IP: 3.236.170.171
2021-06-16 04:38