01Top_HachiEng

บทบรรณาธิการ July 2021

ปัจจุบัน  ปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกตระหนักถึงผลเสีย พร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังได้ประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral)

ประเทศไทยได้เข้าร่วมความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เจรจากันในช่วงการประชุมภาคีสมาชิกของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ หรือ UNFCCC ครั้งที่ 21 ณ กรุงปารีส (ความตกลงปารีส) มีสมาชิกมากกว่า 189 ประเทศทั่วโลกร่วมกันขับเคลื่อน

สำหรับการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของประเทศไทยและประชาชนในประเทศในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมโลก โดยประเทศไทยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี 2030 หรือปี  2573 ใน 3 สาขาหลัก ประกอบด้วย สาขาพลังงานและการขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึง สาขาการจัดการของเสีย

ล่าสุด กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 จากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งจากกระบวนการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสีย การใช้พลังงานทดแทน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ขณะที่ กรอ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 ในสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Process and Product Use หรือ IPPU) รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 3 มาตรการหลักที่ผู้ประกอบการมีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย1.มาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นในคอนกรีตผสมเสร็จ

2.มาตรการทดแทน / ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็น โดยการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น และการกำจัดทำลายของเสียและสารทำความเย็นที่เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี 3.มาตรการการจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยการเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยการนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีสะอาดจะส่งผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ทั้งในแง่ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่จะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ คุณวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด เผยปี 2563 เดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 มาด้วยดี ปี 2564 มุ่งเตรียมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย หลังเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้เลือกให้เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ เพื่อซัพพลายให้โรงงานประกอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ทั้งในและต่างประเทศ คาดจะสามารถเริ่มขึ้นไลน์ประกอบรถไฟฟ้าได้ในปี 2565

Rate this item
(0 votes)
BizFocus

ทันยุค ทันสมัย หัวใจธุรกิจ บิสโฟกัส

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Page Visitor

028141203
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
43676
49405
196229
1128016
1699103
28141203
Your IP: 3.236.212.116
2021-09-22 21:30