01Top_HachiEng

กรมพัฒน์ฯ ประกาศผลการประกวด “Thailand Franchise Award 2021”

กรมพัฒน์ฯ ประกาศผลการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ และยกให้เป็นแฟรนไชส์ต้นแบบแห่งปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชนะการประกวดThailand Franchise Award 2021” โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้แสดงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้สนใจลงทุน หวังให้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีธุรกิจเป็นของตนเองได้ง่าย ให้ผลตอบแทนไว และตั้งตัวได้เร็วขึ้น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด รางวัลธุรกิจ  แฟรนไชส์ไทยประจำปี 2564 หรือ Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021’ โดยธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องดำเนินกิจการเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 37 แบรนด์ แต่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ จำนวน 10 แบรนด์ ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในวันนี้ (30 สิงหาคม 2564) โดยปีนี้กรมฯแบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

 • ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
 • ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทย ค้าปลีกยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
 • ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทย โกอินเตอร์ยอดเยี่ยม และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม
 • ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย ดาวรุ่ง และ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี
 • ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

 

ภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

 1. บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (แบรนด์ SHIPPOP) รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม
 2. บริษัท ลอนดรี้บาร์ไทย จำกัด (แบรนด์ LAUNDRYBAR) รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม
 3. บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบรนด์ ตำมั่ว) รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ ยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม
 4. บริษัท คามุ คามุ จำกัด (แบรนด์ Kamu Kamu) รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม และ รางวัล    แฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 5. บริษัท อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย จำกัด (แบรนด์ Otteri wash & dry) รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการ ยอดเยี่ยม
 6. บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จำกัด (แบรนด์ OfficeMate Plus) รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม
 7. บริษัท โฟกัส คิดส์ จำกัด (แบรนด์ 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง) รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
 8. บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (แบรนด์ BEST EXPRESS) รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม
 9. บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด (แบรนด์ Dairy Queen ) รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี และรางวัล แฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
 10. บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบรนด์ เขียง) รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอแสดงความยินดีกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกรายที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นับว่าท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้กับธุรกิจรายอื่น โดยท่านจะได้รับสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขอให้ท่านภาคภูมิใจว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้นๆ ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านมีโล่รางวัลการันตีแล้วว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริง ให้ผลตอบแทนได้รวดเร็ว และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ก็ขอให้ท่านรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการกิจการ และคุณภาพของสินค้าแบบนี้ตลอดไป”

ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร. 0 2547 5953 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

028141433
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
43906
49405
196459
1128246
1699103
28141433
Your IP: 3.236.212.116
2021-09-22 21:35