01Top_System

บทบรรณาธิการ September 2021

พลังงาน นับว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้พลังงานมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2564  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ระบุว่า สถานการณ์พลังงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี พบว่า การใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2.8% จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำและไฟฟ้านำเข้า เพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

ขณะที่ การใช้น้ำมันลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐมีมาตรการต่างๆ อาทิ การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home), การประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด และการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด เป็นต้น

สำหรับแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 สนพ. ได้มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ที่คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 0.7–1.5% ซึ่งจากปัจจัยหลัก ประกอบด้วย

1. แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 2. แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และ 3. การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่ง สศช. คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2564 จะอยู่ในช่วง 62–72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ดังนั้นจากสมมุติฐานข้างต้น จะส่งผลให้การใช้พลังงานขั้นต้นในปี 2564 เพิ่มขึ้น 0.1% ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการผลิตเพื่อการส่งออกจากเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่เริ่มฟื้นตัว คาดการณ์ว่าการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทยกเว้นการใช้น้ำมัน

ด้านการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์ในปี 2564 คาดว่ามีการใช้เพิ่มขึ้น 3.5% และ 1.8% ตามลำดับ ส่วนการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำและไฟฟ้านำเข้า คาดว่าเพิ่มขึ้น 11.7% ส่วนที่การใช้น้ำมัน คาดว่าลดลง 5.5% ซึ่งเป็นผลจากการยกระดับมาตรการล็อกดาวน์ และการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ส่วนการใช้ LPG ในภาคครัวเรือน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.9% ภาคอุตสาหกรรมและการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.3% และ 11.5% ตามลำดับ ขณะที่ ภาคขนส่งคาดว่ามีการใช้ลดลง 24.0% ก๊าซธรรมชาติ คาดว่าการใช้จะเพิ่มขึ้น 3.5% และการใช้ไฟฟ้า คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าลดลงเล็กน้อยที่ 0.4%

ทั้งนี้ การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนจะต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อดำรงไว้ให้มีพลังงานอย่างเพียงพอ และสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปในอนาคต โดยเริ่มต้นง่ายๆ จากการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติ เช่น การปิดไฟทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน เป็นต้น

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ “ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์” ประธานกรรมการบริหารสตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจด้วยนวัตกรรม-ซัพพลายเชน-Global Sourcing เตรียมบุกตลาด CLMV ในอนาคต ส่วนแผนธุรกิจปี 2564 ตั้งเป้าโต 10-15% พร้อมควัก 300 ลบ. ขยายโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต 40-50% ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจ Flexible Packaging ในไทย

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 04 October 2021 11:34
BizFocus

ทันยุค ทันสมัย หัวใจธุรกิจ บิสโฟกัส

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Page Visitor

029900908
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
47795
48453
369071
1278178
1609543
29900908
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-23 20:49