then
July 04, 2022

บทบรรณาธิการ January 2022

ผ่าน ไปแล้วสำหรับปี 2564 ซึ่งนับเป็นปีที่ทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงปลายปี ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์ดังกล่าวยังลากยาวต่อเนื่องมาจนถึงปี 2565 ขณะเดียวกัน ยังไม่สามารถระบุ หรือคาดเดาได้ว่าจะยุติในช่วงเวลาใด หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานานต่อไปอีกหลายปี ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทยโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดลงของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) หรือ ภาวะเงินเฟ้อ เป็นต้น

สำหรับเงินเฟ้อ หมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่ระดับราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากพิจารณาจากค่าของเงิน โดยเงินเฟ้อ คือ ภาวะเศรษฐกิจที่ค่าเงินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจะซื้อสินค้าแต่ละชิ้นต้องใช้เงินมากขึ้นกว่าเดิม

ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเป้าหมายนโยบายการเงิน ประจำปี 2565 กำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วง 1-3% ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่กำหนดไว้ในปี 2564 โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

รวมทั้ง สร้างความมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะสามารถกลับเข้าสู่เป้าหมายของนโยบายการเงินควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพในระบบการเงินของประเทศ อีกทั้ง มีความยืดหยุ่นต่อเงื่อนไขของการดำเนินนโยบายการเงินและความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลัง รายงานว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกและไทยได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความยืดเยื้อ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยในช่วงที่ผ่านมาและในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับขอบล่างของเป้าหมายนโยบายการเงิน

โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงเป็นวงกว้างตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง อาจทำให้เศรษฐกิจในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับรายได้และกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ในระดับต่ำจากตลาดแรงงานที่มีความเปราะบางตามการเพิ่มขึ้นของผู้ว่างงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาสินค้าที่ปรับลดลงจากพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ Biz Focus ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน พร้อมด้วยกลยุทธ์เฉียบคม เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ “มร.ฮิเดกิ อุเอดะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด” บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี จำกัด โดยเดินหน้าธุรกิจท่ามกลาง Covid-19 เผยบริษัทเติบโตสวนสถานการณ์ หลังปรับตัวด้านการตลาดเพิ่มบทบาททางออนไลน์ ขณะที่ปี 2565 เตรียมนโยบายสนับสนุนผู้แทนจำหน่าย ขยายสาขา เพิ่มที่ปรึกษาการขาย เพื่อให้ครอบคลุมครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในอนาคต มียอดขาย 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2568

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

005473483
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
6369
32898
39267
127585
1299737
5473483
Your IP: 44.192.114.32
2022-07-04 03:06