then
July 04, 2022

บทบรรณาธิการ March 2022

ขณะนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่มีการขยายวงกว้างครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ในปี 2564 ที่สามารถขยายตัวได้ 1.6% โดยดีขึ้นจากที่ติดลบ 6.2% ในปี 2563 และสูงกว่าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1.2%

โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจไทยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวกลับมาดีขึ้น ส่งผลให้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ที่ผ่านมา จีดีพีขยายตัวได้ 1.9% ขณะที่ การส่งออกปี 2564 ขยายตัว 18.8%

ส่วนปี 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้คาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี จะขยายตัวได้ 4% โดยมีช่วงประมาณการ คือ 3.5-4.5% โดยมีแรงสนับสนุน ประกอบด้วย การส่งออกที่จะขยายตัว 4.9%, การบริโภคเอกชน 4.5%,

การลงทุนเอกชน 3.8%, การลงทุนภาครัฐ 4.6% ยกเว้นอุปโภคภาครัฐติดลบ 0.2% นอกจากนี้ ยังมีแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการ คาดปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5.5 ล้านคน สร้างรายได้ 4.7 แสนล้านบาท

ส่วนการบริหารเศรษฐกิจปี 2565 ควรให้ความสำคัญกับ 1.การป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 2.การสนับสนุนการฟื้นตัวภาคธุรกิจควบคู่กับการดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจำกัดในการฟื้นตัว 3.การรักษาแรงขับเคลื่อนการใช้จ่ายภายในประเทศ 4.การดูแลหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งต้องให้ความสำคัญอย่างมาก

5.การขับเคลื่อนการส่งออกให้ขยายตัวต่อเนื่อง 6.การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน 7.การเร่งการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ 8.ติดตามและระวังหามาตรการรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย และ 9.ขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และปรับตัวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สำหรับปี 2565 BIZ FOCUS คาดหวังว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะสดใสและขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก พร้อมทั้ง ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าผลักดันธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชูการดำเนินงานปี 2565 ต่อยอดการปรับตัวเป็น Open Platform เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อปรับทิศทางโรงพยาบาล พร้อมสนองนโยบายกระทรวง ด้วยการดูแลคนไข้แบบ VIP มุ่งพัฒนา OPD, IPD และอาหารผู้ป่วย ขับเคลื่อนทุกโรงพยาบาลในสังกัดเป็น Smart Hospital ภายในปี 2565 ตอกย้ำเป้าหมายกรมการแพทย์ ในโอกาสสถาปนาครบรอบ 80 ปี “ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต”

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

005473633
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
6519
32898
39417
127735
1299737
5473633
Your IP: 44.192.114.32
2022-07-04 03:11