บทบรรณาธิการ October 2019

ปัจจุบัน ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) กำลังมาแรง  โดยมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการทำธุรกิจ จึงทำให้การทำการตลาดแบบออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารกสิกรไทยที่ระบุว่า ปีนี้มูลค่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) จะเติบโตถึง 20% จากปี 2561 ที่มีมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาท และจะเติบโตสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ อาทิ การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ทั้งนี้ จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) จึงส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมีการเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งในระยะเวลาเพียงไม่กีปี เราจะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ธุรกิจนี้เพิ่มอีกหลายราย ไม่ว่าจะเป็น Lalamove,  Alpha Fast, Lineman, Ninja Van และ Grab Express เป็นต้น นอกเหนือจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายใหญ่ที่เรารู้จักกันดี อย่างเช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express และ  SCG EXPRESS

ด้วยความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า นับเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าได้รับการตอบรับดี เนื่องจาก ลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการได้รับสินค้าในเวลาอันรวดเร็ว หรือมีระยะรอคอยไม่เกิน 1-2 วัน ยิ่งไปกว่านั้น หากผู้ประกอบการรายใดสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1 วันนับจากที่สั่งซื้อสินค้าจะถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกเหนือจากการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และตรงเวลา ตลอดจนสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึง การใส่ใจในทุกขั้นตอนของการขนส่ง

ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้าทุกรายได้มีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการเสมอมา ยกตัวอย่างเช่น ล่าสุด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เพิ่มระดับคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศให้มีความรวดเร็วกว่าเดิมด้วยบริการส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ หากส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 10.30 น. หรือ 11.00 น. สินค้าจะถึงมือผู้รับปลายทางภายในวันเดียวกันไม่เกิน 18.00 น. หากส่งจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในเวลา 17.00 น. ของจะถึงมือผู้รับปลายทางทั่วประเทศในวันถัดไป และส่งจากภูมิภาคถึงปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล ของจะถึงมือผู้รับปลายทางในวันถัดไป เป็นต้น

Bizfocus เชื่อมั่นว่า นับจากนี้ไปแนวโน้มแข่งขันของธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าน่าจะทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในยุคการค้าไร้พรหมแดนที่ผ่านการขับเคลื่อนด้วยระบบอินเทอร์เน็ต และคาดว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ กระโดดเข้าสู่ธุรกิจนี้อีกหลายราย  ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการคัดสรรการใช้บริการที่มีคุณภาพ

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด โดยคาดการณ์รายได้ปีนี้เติบโตเพิ่ม 16% จากปีที่ผ่านมา เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยาเสริมแกร่งธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศศักยภาพความสำเร็จด้วย 2 รางวัลเกียรติยศ IP Champion 2019 และ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2019 บวกตอกย้ำ 19 ปีแห่งความมั่นคง ขึ้นแท่น TOP 5 บริษัทผู้ผลิตยาคุณภาพระดับสากลของประเทศ

Rate this item
(0 votes)