บทบรรณาธิการ Decemberr 2019

ขณะนี้  เข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2562 แล้ว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบหนึ่งปี ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ฉุดให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศลดลง และคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยังคงลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563

สำหรับความเสี่ยงต่างๆ ที่ยังเป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจโลก จากรายงานอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกในปี 2562 ที่จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ระบุว่า 10 ความเสี่ยงในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ประกอบด้วย 1.ภัยธรรมชาติ 2.การโจมตีทางไซเบอร์ 3.ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 4. วิกฤตการณ์ทางการเงิน 5.เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรง 6.เศรษฐกิจฟองสบู่ 7.การโจรกรรมข้อมูล 8. วิกฤติราคาพลังงาน 9. ภาวการณ์ว่างงาน และ 10. ความล้มเหลวของรัฐบาล

นอกจากนี้ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ยังได้มีการจัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งในรายงานระบุว่าความเสี่ยง 5 อันดับแรกที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ประกอบด้วย 1.เศรษฐกิจฟองสบู่ 2.ความล้มเหลวของรัฐบาล 3.การโจมตีทางไซเบอร์ 4.ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ และ 5.ความไม่มั่นคงทางสังคม

พร้อมทั้งคาดการณ์ว่า ในปีนี้โลกจะมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกในวงกว้าง โดยความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภัยคุกคามที่มีความหลากหลาย และความเสี่ยงต่างๆ จะทำให้แต่ละภูมิภาคมีความจำเป็นต้องร่วมมือกันเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคจะสามารถดำเนินการในมุมมองที่แตกต่างและเติมเต็มการแก้ปัญหาที่เดิมไม่สามารถแก้ไขได้

ทั้งนี้ จากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่สดใสในขณะนี้ นับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้ผู้ประกอบการทั่วโลกจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยกลยุทธ์และการทำตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 

ด้านตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพีของประเทศไทย ในไตรมาส 3/2562 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ออกมาแถลงว่า อยู่ที่ 2.4% หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1% จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 2.3% เล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของการลงทุนรวม ที่ขยายตัวได้ 2.8% รวมถึง การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.2%

ขณะเดียวกัน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังได้มีการปรับลดประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพีปี 2562 มาอยู่ที่ 2.6% จากเดิมที่คาดจะขยายตัวได้ในกรอบ2.7-3.2 % และคาดว่าเศรษฐกิจยังได้รับผลกระทบจากส่งออกที่จะติดลบกว่า2% ในปีนี้ ก่อนที่จะกลับมาขยายตัวได้ 2.3% ในปีหน้า

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายแก็สหุงต้ม (LPG) แบรนด์ Worldgas โดยเปิดแผนครึ่งปีหลัง 62 ลุยขยายธุรกิจต่อเนื่อง หวังเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานครบวงจร พร้อมรุกตลาดภาคครัวเรือนมากขึ้น มั่นใจยอดขายโตตามเป้า

Rate this item
(0 votes)