บทบรรณาธิการ December 2019

ขณะนี้  เข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2562 แล้ว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบหนึ่งปี ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ฉุดให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศลดลง และคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยังคงลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563

สำหรับความเสี่ยงต่างๆ ที่ยังเป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจโลก จากรายงานอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกในปี 2562 ที่จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ระบุว่า 10 ความเสี่ยงในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ประกอบด้วย 1.ภัยธรรมชาติ 2.การโจมตีทางไซเบอร์ 3.ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 4. วิกฤตการณ์ทางการเงิน 5.เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรง 6.เศรษฐกิจฟองสบู่ 7.การโจรกรรมข้อมูล 8. วิกฤติราคาพลังงาน 9. ภาวการณ์ว่างงาน และ 10. ความล้มเหลวของรัฐบาล

นอกจากนี้ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ยังได้มีการจัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งในรายงานระบุว่าความเสี่ยง 5 อันดับแรกที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ประกอบด้วย 1.เศรษฐกิจฟองสบู่ 2.ความล้มเหลวของรัฐบาล 3.การโจมตีทางไซเบอร์ 4.ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ และ 5.ความไม่มั่นคงทางสังคม

พร้อมทั้งคาดการณ์ว่า ในปีนี้โลกจะมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกในวงกว้าง โดยความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภัยคุกคามที่มีความหลากหลาย และความเสี่ยงต่างๆ จะทำให้แต่ละภูมิภาคมีความจำเป็นต้องร่วมมือกันเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคจะสามารถดำเนินการในมุมมองที่แตกต่างและเติมเต็มการแก้ปัญหาที่เดิมไม่สามารถแก้ไขได้

ทั้งนี้ จากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่สดใสในขณะนี้ นับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทำให้ผู้ประกอบการทั่วโลกจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยกลยุทธ์และการทำตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 

ด้านตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพีของประเทศไทย ในไตรมาส 3/2562 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ออกมาแถลงว่า อยู่ที่ 2.4% หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1% จากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ 2.3% เล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของการลงทุนรวม ที่ขยายตัวได้ 2.8% รวมถึง การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.2%

ขณะเดียวกัน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ยังได้มีการปรับลดประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพีปี 2562 มาอยู่ที่ 2.6% จากเดิมที่คาดจะขยายตัวได้ในกรอบ2.7-3.2 % และคาดว่าเศรษฐกิจยังได้รับผลกระทบจากส่งออกที่จะติดลบกว่า2% ในปีนี้ ก่อนที่จะกลับมาขยายตัวได้ 2.3% ในปีหน้า

ปิดท้ายฉบับนี้กับวิสัยทัศน์ คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายแก็สหุงต้ม (LPG) แบรนด์ Worldgas โดยเปิดแผนครึ่งปีหลัง 62 ลุยขยายธุรกิจต่อเนื่อง หวังเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานครบวงจร พร้อมรุกตลาดภาคครัวเรือนมากขึ้น มั่นใจยอดขายโตตามเป้า

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 13 February 2020 11:48