Editor's Note 2018

ท่ามกลาง สภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ การทุ่มเม็ดเงินลงทุนในแต่ละโครงการ จะต้องดำเนินการภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาครัฐได้เดินหน้ากระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการต่างๆ มากมาย รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยผ่านหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน “คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ”
ในปี 2561 โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ยังคงเป็นเมกะโปรเจคหัวหอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
Page 2 of 2

Page Visitor

032204776
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
7547
57627
346025
181011
1659375
32204776
Your IP: 52.205.167.104
2021-12-04 03:11