Editor's Note 2019

การลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปีแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย สำหรับในปี 2561 ที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการอนุมัติเมกะโปรเจคหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) อย่างเช่น โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก สนามบินอู่ตะเภา, โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน, สนามบินอู่ตะเภาโครงการท่าเรือและ แหลมฉบังระยะที่ 3โครงการท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 เป็นต้น รวมถึง โครงการอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริการหรืออำนวยความสะดวกในด้านการสัญจรให้แก่คนไทยทั้งประเทศ ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนในปีที่ผ่านมา พบว่ามีการขยายตัวเพิ่มจากปี 2560…
ปี 2561 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว โดยเศรษฐกิจในภาพรวมมีการฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีปัจจัยบวกหลายด้านที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกที่เติบโตได้ถึง 11.6% หรือการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวตลอดทั้งปี เป็นต้น ในขณะเดียวกันย่อมมีปัจจัยลบที่ฉุดกระชากให้เศรษฐกิจดำดิ่งลงด้วยเช่นกัน อาทิ นโยบายการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา, ความเสี่ยงจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา, ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่าย เป็นต้น สำหรับตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะเป็นไปตามเป้าหมายการคาดการณ์หรือไม่ คงรอการสรุปจากหน่วยงานเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี…