Editor's Note 2020

Editor's Note 2020 (4)

ขณะนี้  ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จึงส่งผลให้สภาวะอากาศมีความร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในราวกลางเดือนเมษายน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะนอกจากจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม แล้ว ยังรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของภาคครัวเรือนอีกด้วย

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563  คาดว่าจะขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมและเติบโตต่ำกว่าระดับศักยภาพ เนื่องจากมีปัจจัยลบหลายๆ ด้านกระหน่ำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยที่ไม่คาดคิด อย่างเช่น การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ วิกฤตภัยแล้ง และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อตลอดช่วงประมาณการ เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจไทยในวงกว้าง ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ

นับตั้งแต่ต้นปี 2563  เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่ไม่แตกต่างจากปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบจาก “เงินบาทแข็งค่า” หรือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน เป็นต้น ล่าสุด ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาโหมกระหน่ำ ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตัวเลข  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศใหม่ ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 5-6 บาท ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ และลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข รวมทั้ง จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณารับทราบแล้ว และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Page Visitor

003452477
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18283
46628
290365
114648
242530
459947
3452477
Your IP: 18.232.38.214
2020-06-06 08:11