01Top_HachiEng
Editor's Note 2020

Editor's Note 2020 (12)

ภาพรวม เศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2563 ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจจำนวนมากต้องแบกรับภาระการขาดสภาพคล่อง หรือต้นทุนในภาคการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทอาจประสบกับปัญหาการเลิกจ้างงาน ส่วนประชาชนต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้านที่มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งย่อมส่งผลเชิงลบอย่างเป็นลูกโซ่ต่อการดำรงชีพอย่างแน่นอน

การแพร่ระบาดของไรวัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม หรือ SMEs ซึ่งค่อนข้างได้รับความบอบช้ำมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องด้วยปัจจัยหลักที่สำคัญ คือ เงินลงทุน โดยบางรายที่สายป่านไม่ยาว มีความจำเป็นต้องไปขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อธุรกิจหยุดชะงักงัน สิ่งที่ตามมาและหลีกหนีไม่พ้น ได้แก่ ความสามารถในการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย  

หนี้ภาคครัวเรือน  นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตัวเลขมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้น จึงนับเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ หนี้ภาคครัวเรือนส่วนใหญ่จะเกิดจากการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์ รวมทั้ง สินเชื่อบัตรเครดิต และอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันหนี้ครัวเรือนไทยถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ

การผ่อนคลาย  มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หรือการปลดล็อกดาวน์ของภาครัฐ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ขณะนี้ มีผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้หันมาประกอบธุรกิจที่สอดรับกับการใช้ชีวิตยุค New Normal มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ธุรกิจทางการแพทย์ และธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ”

การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 นับเป็นตัวแปรหลักสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ในภาวะถดถอยหรือชะลอตัว อีกทั้ง ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน โดยได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคการดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็น การเว้นระยะห่างทางกายภาพ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และพฤติกรรมแบบเดิมๆ เช่น การใส่หน้ากากอนามัย หรือการทำงานที่บ้าน เป็นต้น

ขณะนี้  เข้าสู่ช่วงไตรมาส 3 แล้ว แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตร้ายแรง และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะคลี่คลาย หรือสิ้นสุดลงเมื่อใด ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้มีแนวโน้มว่าจะหดตัวกว่าการคาดการณ์ ส่วนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการยาวนานพอสมควร พร้อมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ที่กระจายวงกว้างในขณะนี้ นับเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของปี 2563  ซึ่งทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะถดถอยและชะงักงัน เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ภาคการบริการ ทั้งโรงแรม สายการบิน และอื่นๆ

ปัจจุบัน  เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งผันแปรตามการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัล จึงส่งผลให้ปริมาณสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยในแต่ละปี พบว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ และอื่นๆ ได้มีการทยอยเปิดตัวรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย และทุกชุมชนได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ขณะนี้  ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จึงส่งผลให้สภาวะอากาศมีความร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในราวกลางเดือนเมษายน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะนอกจากจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม แล้ว ยังรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของภาคครัวเรือนอีกด้วย

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563  คาดว่าจะขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมและเติบโตต่ำกว่าระดับศักยภาพ เนื่องจากมีปัจจัยลบหลายๆ ด้านกระหน่ำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยที่ไม่คาดคิด อย่างเช่น การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ วิกฤตภัยแล้ง และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อตลอดช่วงประมาณการ เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจไทยในวงกว้าง ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ

Page Visitor

025340842
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
26758
57319
26758
26758
1709768
25340842
Your IP: 3.236.110.106
2021-08-01 11:20