Editor's Note 2021

Editor's Note 2021 (11)

ภาพรวม เศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปี 2564 มีการคาดการณ์จากหลายหน่วยงานว่ามีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ โดยขณะนี้ สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในภาวะทรงตัวถึงลดลง เนื่องจาก แผนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่มีความชัดเจน ซึ่งมีการกระจายวัคซีนไปต่างจังหวัดมากขึ้น รวมถึง มาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐได้ดำเนินการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งจะสนับสนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้

ปัจจุบัน  สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจชงักงัน หรือร้ายแรงจนถึงขั้นปิดกิจการ

พลังงาน นับว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตัวเลขการใช้พลังงานมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2564  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ระบุว่า สถานการณ์พลังงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี พบว่า การใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2.8% จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำและไฟฟ้านำเข้า เพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

ขณะนี้  เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเปราะบาง เนื่องจาก ต้องเผชิญความเสี่ยงค่อนข้างมากจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งทวีความรุนแรงจากเชื้อกลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า และมีแนวโน้มยาวนานกว่าที่หลายหน่วยงานเศรษฐกิจประเมินไว้ก่อนหน้า แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ การจ้างงานและรายได้ของแรงงานทั้งประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ปัจจุบัน  ปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกตระหนักถึงผลเสีย พร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังได้ประกาศความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutral)

ภาคอุตสาหกรรม  นับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในทางกลับกัน การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้แล้ว ยังพบว่าอีกมิติหนึ่งของกระบวนการผลิตสามารถก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เช่น เกิดกากของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก รวมทั้ง ยังส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกด้วย

ภาพรวม  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ยังเผชิญความเสี่ยงค่อนข้างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง ซึ่งกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 คาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างน้อย 3 เดือน และจะกระทบแผนการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย ทำให้การกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง 3 เดือนข้างหน้าทำได้ยาก หรืออาจต้องเลื่อนออกไป

ขณะนี้  ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงไตรมาส 2 ของปีแล้ว รวมถึง ได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนด้วยเช่นกัน ทำให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนน่าจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับมีการคาดการณ์ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายในครึ่งปีหลัง โดยส่งผลต่อความต้องการใช้เชื้อเพลิงในตลาดโลกอย่างรุนแรง

ท่ามกลาง  สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ซึ่งในขณะนี้ ยังคงขยายตัวเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ส่งให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชงักงันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ฉุดให้ตัวเลขภาพรวมการลงทุนในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 อย่างหลีกลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก นักลงทุนหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและสร้างเม็ดเงินได้

ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ยังคงขยายตัวในวงกว้าง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย หรือจะสิ้นสุดเมื่อใด ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ และมีความเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เป็นอย่างมาก

Page Visitor

032173904
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
34302
59281
315153
150139
1659375
32173904
Your IP: 34.207.230.188
2021-12-03 14:28