then
May 18, 2022

VMware เผยพฤติกรรมเสี่ยงของผู้บริโภคในโลกไซเบอร์ เป็นอุปสรรคด้านความปลอดภัยในการขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย

 • ช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างความเข้าใจเรื่องสังคมไร้เงินสด และพฤติกรรมความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของผู้บริโภคที่หละหลวมมีส่วนคุกคามภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการทุจริตทางการเงินและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
 • นวัตกรรมจำเป็นต้องพึ่งพาสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่แข็งแกร่งที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเร็ว ความอัจฉริยะ และ ‘Zero Trust’ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ VMware ประกาศวิสัยทัศน์ด้านเครือข่ายและสถาปัตยกรรมแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นพร้อมกับการเชื่อมต่อที่ครอบคลุม ทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว สำหรับแอพและข้อมูลที่มีการกระจายในปริมาณสูง ไม่ว่าจะใช้งานอยู่บนคลาวด์แบบใดก็ตาม

VMware อิงค์ (NYSE: VMW) ผู้นำนวัตกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร ได้เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมลูกค้าธนาคาร (VMware Banking Consumer 2020 Study) ฉบับใหม่โดยพบว่าลูกค้าคนไทยมากกว่าหนึ่งในสาม (35%) ไม่ได้มีมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการเงินของพวกเขา โดยพวกเขาตั้งรหัสผ่านเดียวกันสำหรับการเข้าใช้บริการแอพบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งรหัสผ่านดังกล่าวมีข้อมูลส่วนตัวรวมอยู่ด้วย

ขณะที่การตอบรับกระแสสังคมไร้เงินสดเพิ่มขึ้นนั้น เป็นสัญญาณด้านบวกให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของประเทศไทยในเรื่องนี้ แต่พฤติกรรมการใช้งานในโลกไซเบอร์ที่ย่ำแย่อาจส่งผลทำให้ลูกค้าสถาบันการเงินและธนาคาร (FSI) มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาการฉ้อฉลและการสูญเสียทางการเงิน ผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่ (86%) เก็บข้อมูลบัญชีธนาคารไว้ในแอพพลิเคชั่นอย่างน้อย 1 ถึง 6 แอพพลิเคชั่น มีเพียงส่วนน้อย (30%) ที่มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้งานทางไซเบอร์โดยใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีธนาคารของเขาทั้งหมด แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ประเทศไทยถูกจัดว่าดีที่สุดในภูมิภาค โดยมีสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคนี้ซึ่งอยู่ที่ 24%

“การชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดหรือเปลี่ยนเป็นสังคมไร้เงินสดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น – ปริมาณการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเดือนมิถุนายน 2017 มีมูลค่าถึง 22,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 57% จากปีที่แล้ว ตามข้อมูลที่ได้จากธนาคารแห่งประเทศไทย[1]  การเติบโตของการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดถูก เร่งให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นหลังจากการกำหนดมาตรฐานของการชำระเงินผ่านระบบ QR code และการเปิดตัวบริการการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ” กล่าวโดย คุณเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ของ VMware “สถาปัตยกรรมระบบที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอ ที่จะปกป้องคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการชำระเงินในรูปแบบนี้ ทางธนาคารและสถาบันการเงินจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบใหม่ที่ช่วยปกป้องแอพ ข้อมูล และผู้ใช้ ผ่านสภาพแวดล้อมการทำงานบนระบบคลาวด์ที่หลากหลาย”

การสำรวจครั้งนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคในประเทศไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับระดับการรักษาความปลอดภัย ที่มาพร้อมกับวิธีการชำระเงินแบบใหม่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ สรรพสิ่งที่เชื่อมต่อ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และแอพต่างๆ  ดังนั้นธนาคารและสถาบันการเงิน จำเป็นต้องรับภาระหนักขึ้นเพื่อให้วิธีการชำระเงินแบบใหม่เหล่านี้มีความปลอดภัย ผ่านการใช้นวัตกรรมและการจัดวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง  ในทางกลับกัน ผู้บริโภคในสิงคโปร์และมาเลเซียไม่ค่อยเชื่อมั่นหรือไว้วางใจในวิธีการชำระเงินแบบใหม่นี้ และรู้สึกสบายใจกว่าที่จะใช้วิธีการทำธุรกรรมแบบเดิม เช่น การใช้เงินสดและบัตรเอทีเอ็ม

ผู้บริโภคชาวไทยยังแสดงความพึงพอใจต่อการใช้บริการธนาคารในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ในระดับที่สูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเดียวกัน

 • ความรวดเร็วในการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหา
 • ความพร้อมใช้งานของช่องทางให้บริการลูกค้า
 • ความโปร่งใสของนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้าใจได้ง่าย
 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลตามหลักจริยธรรม

VMware มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลโดยใช้เครือข่ายระบบคลาวด์เสมือน: เครือข่ายที่ล้ำสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับทุกภาระงานบนระบบคลาวด์ต่างๆ

เพื่อช่วยให้ธนาคารและสถาบันการเงินมีดุลภาพระหว่างนวัตกรรมและความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาดระบบ ทาง VMware ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเครือข่าย ที่ทำงานโดยอาศัยซอฟต์แวร์แบบเอ็นต์-ทู-เอ็นต์ที่มีความปลอดภัยสูงขึ้น ซึ่งก็คือ เครือข่ายระบบคลาวด์เสมือน (Virtual Cloud Network) ที่เชื่อมต่อได้ครอบคลุมขึ้นและมีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว(Intrinsic Security) สำหรับแอพและข้อมูลที่มีการกระจายข้อมูลปริมาณมาก ภายใต้สภาพแวดล้อมคลาวด์ทุกรูปแบบ  ธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจต่างๆ ที่กำหนดให้ความคล่องตัว นวัตกรรม และความมั่นคงปลอดภัยเป็นแกนหลักสำหรับการดำเนินธุรกิจ จะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายระบบคลาวด์เสมือนดังกล่าว โดยช่วยปลดล็อกข้อจำกัดที่มีอยู่จากเทคโนโลยีระบบเครือข่ายปัจจุบัน การลดความซับซ้อนของระบบเครือข่ายลงอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยกำหนดบทบัญญัติการรักษาความปลอดภัยขึ้นใหม่

ยกระดับความล้ำสมัยของเครือข่ายและระบบซีเคียวริตี้สำหรับภาระงานทั้งหมดบนระบบคลาวด์ต่างๆ: VMware NSX-T Data Center 2.3 ช่วยขยายขีดความสามารถของเครือข่ายแบบมัลติคลาวด์และระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง  การเข้าถึงการเชื่อมต่อในทุกรูปแบบ ทำงานอิสระแยกจากระบบคลาวด์พื้นฐาน ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานข้ามระบบคลาวด์สาธารณะที่หลากหลาย เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่พร้อมใช้งานและบริการพิเศษจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์ต่างๆ ได้โดยสะดวก

ความง่ายของการวางระบบ การบริหารจัดการ และการใช้งาน NSX: VMware NSX-T Data Center 2.3 ช่วยให้การติดตั้ง การปรับตั้งค่า การบริหารจัดการกับผังงานใหม่ และค้นหาฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับออปเจ็ค์และอีเวนต์ต่างๆ เป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดนโยบายต่างๆ และนำไปบังคับใช้งานทั้งกับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง และพื้นที่ใช้งานบนโครงสร้างระบบคลาวด์ที่หลากหลาย

การวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนโดยตัวเองสำหรับเครือข่ายระบบคลาวด์เสมือน: ช่วยให้ลูกค้าสร้างและเปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับเครือข่ายระบบคลาวด์เสมือนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอย่างเต็มที่ และมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ลูกค้าสามารถเร่งการวางแผนและการจัดแยกระบบส่วนงานขนาดเล็ก วางแผนการย้ายแอพพลิเคชั่นต่างๆ มีมุมมองการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้นในการบริหารจัดการ ปรับเปลี่ยนขนาด และบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งระบบศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ VMware NSX  ซึ่งโซลูชั่นนี้สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบซอฟต์แวร์ติดตั้งในบริษัทและให้บริการในรูปแบบ SaaS ที่มีฟีเจอร์ครบครันและระดับความสามารถเท่าเทียมกันทั้งคู่

VMware และ Arista เชื่อมความปลอดภัยทางกายภาพและเวอร์ชวลทั่วทั้งเครือข่ายระบบคลาวด์เสมือน:  Arista และ VMware ได้ร่วมมือกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันที่แนบชิดขึ้นระหว่าง Arista CloudVision และ VMware NSX

“ธนาคารและสถาบันการเงินต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รวมทั้งข้อเรียกร้องจากลูกค้าที่ต้องการได้รับบริการที่รวดเร็ว  การค้นหาดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าโครงสร้างดิจิทัลรองรับนวัตกรรมแห่งอนาคต ซึ่งฟังดูยุ่งยากแต่มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเรากำลังเปลี่ยนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีแห่งอนาคต สถาปัตยกรรมเครือข่ายระบบคลาวด์เสมือนทำหน้าที่คุมบังเหียนเพื่อส่งต่ออานุภาพของเทคโนโลยีเครือข่าย ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับธนาคาร และสถาบันการเงินในการตอบรับกับโอกาสและรับมือกับอุปสรรคใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้น สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ และส่งมอบบริการสำหรับแอพพลิเคชั่นและข้อมูลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม” คุณเอกภาวิน อธิบายเพิ่มเติม

“VMware มุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในทุกธุรกิจ (disruptive change) เมื่อภูมิภาคนี้เริ่มต้นที่จะเดินเข้าสู่แนวคิดเมืองและประเทศอัจฉริยะ (smart cities, smart nations) ด้วยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงจึงเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน” คุณเอกภาวิน กล่าวเพิ่มเติม “เรายังคงเดินหน้าช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการบนคลาวด์ที่หลากหลายและเชื่อมโยงส่วนงานระหว่างฝ่ายไอทีและนักพัฒนาเข้าด้วยกัน”

 

เกี่ยวกับวีเอ็มแวร์ (VMware)

วีเอ็มแวร์ เป็นผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความซับซ้อน ด้วยความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์กว่า 75,000 ราย ผนวกกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของวีเอ็มแวร์ อาทิ ระบบประมวลผล ระบบคลาวด์ โมบิลิตี้ เน็ตเวิร์คกิ้ง และระบบรักษาความปลอดภัย วีเอ็มแวร์จึงเป็นผู้ให้บริการระบบดิจิทัลพื้นฐานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว โดยให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 500,000 รายทั่วโลก สำนักงานใหญ่วีเอ็มแวร์ตั้งอยู่ที่เมืองพาโล อัลโต ในปีนี้ วีเอ็มแวร์ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างผลประโยชน์ต่อทั้งภาคธุรกิจและสังคม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้ที่ https://www.vmware.com/company.html

VMware, NSX และ NSX-T Data เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท VMware, Inc. หรือบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นๆ  บทความนี้อาจจะประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของ VMware ที่ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยผู้อื่น ซึ่งจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

เกี่ยวกับ VMware Banking Consumer 2020

VMware Banking Consumer 2020 เป็นการสำรวจที่จัดทำขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคในช่วงเดือนกันยายน 2018 โดยเป็นการสำรวจพฤติกรรม ความชอบ และทัศนคติเกี่ยวกับการธนาคารและอนาคตของรูปแบบการชำระเงินของผู้บริโภคจำนวน 6,000 คน ในประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเกาหลีใต้

 

[1] ธนาคารแห่งประเทศไทย, การใช้ระบบธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือและระบบธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต, 2018

____________________

VMware: Poor Consumer Cyber Hygiene A Security Snag in Thailand’s Cashless Drive

 • Widening gap between cashless uptake and lax consumer cybersecurity habits threatens businesses and economy with greater risk of financial fraud and economic losses
 • Innovation needs to rest on a robust network architecture built on speed, intelligence and ‘zero trust,’ urges VMware as it announces its networking vision and next-generation architecture built with pervasive connectivity, intrinsic security for hyper-distributed apps and data, regardless of cloud environment

According to VMware, Inc. (NYSE: VMW), a leading innovator in enterprise software, the new VMware Banking Consumer 2020 Study reveals that more than a third (35%) of Thailand consumers surveyed do not take proper measures to secure their financial data, using the same passwords for some to all of the services and apps that contain their personal payment data.

While the increasing uptake in cashless payments are encouraging signs for Thailand’s cashless ambitions, poor cyber hygiene practices could put consumers, banks and financial institutions (FSIs) at great risk of financial fraud and losses. A majority (86%) of Thailand consumers surveyed store their bank account details on at least one to six applications, yet only a handful (30%) are practicing good cybersecurity practices by using different passwords for all their accounts. That said, Thailand still emerges as the safest in the region, topping the regional average of 24%.

“Cashless payments is ramping up - the volume of mobile payments for June 2017 reached US$22.1 billion, a 57% increase from the previous year, according to the Bank of Thailand[1]. The growth of cashless payments is set to further accelerate with the standardization of QR code payments and launch of mobile payment services,” said Ekpawin Sukanan, Country Manager, VMware Thailand. “Existing architecture is currently insufficient to guard against this payment reality – banks and FSIs need a new network infrastructure to protect apps, data and users across multiple cloud environments.” 

The study also found that consumers in Thailand are less concerned about the level of security afforded by new payment methods than their regional counterparts, embracing the use of connected devices, connected things, e-payment wallets and apps. Banks and FSIs thus need to do more to secure these new payment methods through innovation and deploying robust infrastructure. In contrast, consumers in Singapore and Malaysia place lesser trust in these new methods of payment and are more comfortable with the traditional transaction methods such as cash and ATMs.

Thailand consumers also indicated high levels of satisfaction with their banks, rating these attributes higher than the regional average:

 • Speed in answering queries or solving issues;
 • Availability of customer service channels;
 • Transparency in policies and understandable terms and conditions;
 • Data privacy and ethical use of data.

VMware Powers Digital Transformation with Virtual Cloud Networking: Advances Networking and Security for All Workloads on Any Cloud

To help banks and FSIs strike a balance between innovation and scalability, VMware announced new advancements to help customers implement a more secure, end-to-end software-based network architecture, a Virtual Cloud Network, that enables pervasive connectivity and intrinsic security for hyper-distributed apps and data, regardless of cloud environment. Banks, FSIs and businesses that put agility, innovation and security at the core of their business stand to benefit from a Virtual Cloud Network by unlocking value from current networking technologies, significantly reducing network complexity, and redefining network security.

Advancing Networking and Security for All Workloads on Any Cloud: VMware NSX-T Data Center 2.3 extends advanced multi-cloud networking and security capabilities. This pervasive connectivity, independent of the underlying cloud, empowers customers that operate across multiple public clouds to take advantage of local availability zones and the unique services of different cloud providers.

Simplifying NSX Deployment, Management, and Use: VMware NSX-T Data Center 2.3 simplifies installation, configuration, and management with new deployment workflows and search functionality for objects and events. This enables administrators to express policies in a declarative fashion which will be applied to data center and multi-cloud infrastructure.

Security Planning and Self-Driving Operations for a Virtual Cloud Network: This helps customers build and run an optimized, highly-available, and more secure infrastructure for virtual cloud networking. Customers can accelerate micro-segmentation planning and deployment, plan application migration, gain operational views to manage, scale, and enforce compliance for VMware NSX data center deployments. This solution is available as both on-premises software and as a SaaS offering with full feature and scale parity across both.

VMware and Arista Bridge Physical and Virtual Security Across the Virtual Cloud Network:
Arista and VMware have collaborated to drive tight interoperability between Arista CloudVision and VMware NSX.

“Banks and FSIs face increased scrutiny over how personal data is handled, and an unyielding demand for fast response to consumers. Finding the right balance between staying attuned to consumers’ needs in compliance and security, while future-proofing their digital foundation with innovation, can be tricky but critical, especially when we are turning to technologies of the future. A Virtual Cloud Network architecture that harnesses the power of networking technologies will empower banks and FSIs to respond faster to new opportunities and threats, create new business models, and deliver services to all applications and data, wherever they are located,” Ekpawin explained.

“VMware is committed to helping our customers and partners embrace digital transformation in this time of disruptive change. As the region embarks on its journey to becoming smart cities and nations with next-generation technologies, establishing a highly secured infrastructure will be mission-critical for verticals such as banks and FSIs,” added Ekpawin. “We continue to help businesses master multi-cloud, and bridge the divide between IT operations and developers.”

 

About VMware

VMware software powers the world’s complex digital infrastructure. The company’s compute, cloud, mobility, networking and security offerings provide a dynamic and efficient digital foundation to over 500,000 customers globally, aided by an ecosystem of 75,000 partners. Headquartered in Palo Alto, California, this year VMware celebrates twenty years of breakthrough innovation benefiting business and society. For more information, please visit https://www.vmware.com/company.html.

VMware, NSX and NSX-T Data Center are registered trademarks or trademarks of VMware, Inc. or its subsidiaries in the United States and other jurisdictions. This article may contain hyperlinks to non-VMware websites that are created and maintained by third parties who are solely responsible for the content on such websites.

About VMware Banking Consumer 2020

VMware Banking Consumer 2020 is a regional multi-country study conducted in September 2018, surveying the behaviors, preferences and attitudes towards banking and the future of payments of 6,000 consumers in Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines, Thailand and South Korea.

 

[1] Bank of Thailand, Use of Mobile Banking and Internet Banking, 2018

Dell Technologies Forum 2018 : เพื่อการปฏิรูปสู่ดิจิทัลที่เป็นจริง
(Making Digital Transformation Real)

นายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน กล่าวเปิดในงาน Dell Technologies Forum 2018 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับอนาคต” (“Innovating for the Future”) พร้อมวิสัยทัศน์สำหรับโลกดิจิทัลแห่งอนาคตและแนวทางที่ Dell Technologies และ 7 แบรนด์ชั้นนำด้านเทคโนโลยีในเครือ ทั้ง Dell Dell EMC VMware Virtustream Pivotal RSA และ SecureWorks จะช่วยเสริมพลังให้กับองค์กรธุรกิจในการปฏิรูป ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่งในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล

พร้อมกันนี้ ภายในงานยังเปิดเผยผลสำรวจ ”ดัชนีชี้วัดการปฏิรูปสู่ดิจิทัลของเดลล์ เทคโนโลยีส์” (Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index) ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ภายในประเทศ ถึงสถานภาพ อุปสรรคและความต้องการลงทุนในเทคโนโลยีขององค์กรธุรกิจเพื่อตอบรับเทรนด์การปฏิรูปสู่ดิจิทัลที่มาถึง โดยผลสำรวจเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยที่ Dell Technologies และอินเทล จัดทำขึ้น โดยมีแวนสัน บอร์น บริษัทการวิจัยอิสระชั้นนำ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำธุรกิจ 4,600 คนใน 42 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้  DT Index มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มองเห็นการปฏิรูปขององค์กรธุรกิจทั่วโลก ว่าเป็นไปในรูปแบบใดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ ศักยภาพใหม่ระหว่างคนและเครื่องจักร ในยุคดิจิทัล

หัวเว่ยเปิดตัว Atlas แพลตฟอร์มประมวลผลอัจฉริยะ
เสริมประสิทธิภาพอนาคตของ AI ด้วยพลังการประมวลผลแบบสูงสุด

เซี่ยงไฮ้ จีน - ในงาน HUAWEI CONNECT 2018 หัวเว่ยได้เปิดตัวแพลตฟอร์มประมวลผลอัจฉริยะ Atlas ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยชิพ AI ซีรี่ส์ Ascend ของหัวเว่ย พร้อมส่วนประกอบหลักด้านการประมวลผลที่แตกต่างกัน โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น โมดูล การ์ด บอร์ด เอดจ์สเตชั่น และอุปกรณ์ Appliance เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ครอบคลุมการใช้งานปลายทาง, Edge server และคลาวด์     แพลตฟอร์มประมวลผลอัจฉริยะ Atlas เป็นส่วนสำคัญของโซลูชั่น AI แบบ Full-stack ของหัวเว่ย ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI และเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสู่ความอัจฉริยะด้วยพลังการประมวลผลที่ทรงประสิทธิภาพ

มร. จอย หวง รองประธานบริหาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์ไอทีของหัวเว่ย กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “เสริมพลังองค์กรอัจฉริยะด้วยนวัตกรรม AI”  ซึ่งมีใจความว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีพัฒนาการรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   ในโลกอัจฉริยะ นวัตกรรมที่ครอบคลุมเป็นสิ่งที่จำเป็น  ในขณะเดียวกัน พลังของการประมวลผลก็จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ด้วยโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ หัวเว่ยช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้สูงขึ้น”

 

 

แพลตฟอร์มประมวลผลอัจฉริยะ Atlas เป็นวิวัฒนาการใหม่ของแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์คลาวด์อัจฉริยะ Atlas ที่เปิดตัวไปเมื่อปี 2560  ซึ่งประกอบด้วยโมดูล Atlas 200 AI Accelerator, การ์ดเร่งความเร็ว DC-facing Atlas 300 AI Accelerator,  Atlas 500 AI edge station สำหรับ edge และแพลตฟอร์ม AI แบบครบวงจร ประกอบกันเป็น Atlas 800 AI Appliance สำหรับองค์กร

 • โมดูลเร่งความเร็ว Atlas 200 AI: ขนาดครึ่งหนึ่งของเครดิตการ์ด สามารถรองรับการวิเคราะห์ภาพวิดีโอความละเอียดสูง 16 ช่องแบบเรียลไทม์ สำหรับใช้กับอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป และโดรน กินไฟเพียงประมาณ 10 วัตต์เท่านั้น
 • การ์ดเร่งความเร็ว Atlas 300 AI Accelerator มีขนาดความสูงและยาวเพียงกึ่งหนึ่งของการ์ด PCIe มาตรฐาน เหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลและ Edge Server ขณะที่การ์ดเร่งความเร็ว Atlas 600 accelerator จะเสริมความถูกต้องให้กับข้อมูลที่หลากหลาย และเพียงการ์ดเดียวก็สามารถให้ประสิทธิภาพการประมวลผลได้สูงถึง INT8 64 TOPS ทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกและการอนุมาน
 • Atlas 500 AI Edge Station: เป็นผลิตภัณฑ์ Edge ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการประมวลผลแบบ AI รองรับการประมวลผลวิดีโอความละเอียดสูง 16 ช่อง ในขนาดเท่ากล่อง Set-Top-Box ซึ่งมากกว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมถึง 4 เท่า Edge Station AI เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น การขนส่ง การรักษาพยาบาล การค้าปลีกอัตโนมัติแบบไม่มีพนักงานบริการ (unattended retail) และการผลิตอัจฉริยะ
 • Atlas 800 AI Appliance: จัดเตรียมสภาวะแวดล้อมด้าน AI ตามกรอบมาตรฐานและสภาวะแวดล้อมในการเขียนโปรแกรม และติดตั้งไลบรารีซอฟต์แวร์พื้นฐาน พร้อมทำงานภายใน 2 ชั่วโมงหลังติดตั้ง นอกจากนี้ ยังผนวกรวมซอฟท์แวร์การจัดการคลัสเตอร์และคุณสมบัติด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพระดับระบบ ซึ่งสามารถลดเกณฑ์การใช้แอพพลิเคชั่น AI ขององค์กรลงได้มาก

 

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ไอทีของหัวเว่ย ยึดมั่นในปรัชญา "Intelligent IT Inspires Digital Future" และมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีอัจฉริยะไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น AI, เทคโนโลยีชิพ และนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม เพื่อช่วยให้ลูกค้าเร่งขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและอัจฉริยะ ปัจจุบัน มีลูกค้ากว่า 5,000 รายทั่วโลก ใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการประมวลผลอัจฉริยะของหัวเว่ย   จากรายงานของ Gartner เซิร์ฟเวอร์ของหัวเว่ยมีการจัดส่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลกในไตรมาสแรกของปี 2561

 

หัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าในระยะยาว โดยใช้แนวทางที่มุ่งเน้นอนาคต เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิภาพ ปัจจุบัน มีบริษัทในทำเนียบ Fortune Global 500 ถึง 211 บริษัท (รวมทั้งบริษัทในทำเนียบ Fortune Global 100 จำนวน 48 บริษัท) ที่เลือกหัวเว่ยเป็นพันธมิตรในการพลิกโฉมธุรกิจของพวกเขาสู่ดิจิทัล

 

การประชุม HUAWEI CONNECT 2018 จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ เอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม ภายใต้ธีม "Activate Intelligence" โดยงานนี้เปิดกว้างสำหรับความร่วมมือและการแบ่งปัน เพื่อให้องค์กรทุกแห่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในโลกอัจฉริยะ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองจากเหล่าผู้นำความคิดในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารภาคไอซีที ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนในระบบนิเวศ เพื่อเร่งการเดินหน้าและสำรวจโอกาสใหม่ ๆ

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

https://www.huawei.com/en/press-events/events/huaweiconnect2018

เดลล์ ประเทศไทย คว้ารางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2018
แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แล็ปท็อปและโน๊ตบุ๊คในประเทศไทย

นายนพดล ปัญญาธิปัตย์ ผู้จัดการประเทศไทย (ขวา) บริษัท เดลล์ คอร์ปเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 ในกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ในสายผลิตภัณฑ์แล็ปท็อปและโน๊ตบุ๊ค จาก ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ (ซ้าย) ในงานประกาศรางวัล “The Most Powerful Brands of Thailand 2018” จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ วิจัยเพื่อจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยได้รับการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี โดยในปีนี้มีการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคทั่วประเทศรวม 24,824 ตัวอย่าง แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,124 ตัวอย่างและจาก 13 จังหวัดทั่วประเทศไทยอีก 12,700 ตัวอย่าง ซึ่งจากผลการวิจัยได้สะท้อนและเน้นย้ำถึงการเป็นผู้นำระดับโลก ด้านนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์พีซีของเดลล์ สอดคล้องกับรางวัลและบทวิเคราะห์ต่างๆ จากทั่วโลกที่เดลล์ได้รับในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของสายผลิตภัณฑ์ในระดับเดียวกัน

ฟูจิตสึ เปิดตัว ScanSnap iX1500: สแกนได้ง่ายดาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส

เพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว ScanSnap iX1500 อุปกรณ์รุ่นล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสารส่วนบุคคล ScanSnap ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดย iX1500 จะปรับปรุงเอกสารสำคัญทั้งหมดที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

คุณจรัณยา อิ่มธนาสาร ผู้อำนวยการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราต้องการให้สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทุกคน สามารถใช้งานได้ง่าย  ซึ่งเป็นเวลากว่า 5 ปีมาแล้วนับตั้งแต่ที่เราเปิดตัวสแกนเนอร์ iX500  ด้วยการปรับปรุงในด้านดีไซน์ ฟังก์ชั่น และซอฟต์แวร์ สแกนเนอร์รุ่นใหม่ นี้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างมาก มอบความสะดวกในการใช้งานที่เหนือกว่า โดยยังคงรักษาแนวคิดพื้นฐานของ ScanSnap นั่นคือ เรียบง่าย รวดเร็ว และขนาดกะทัดรัด  สแกนเนอร์ ScanSnap iX1500 ช่วยให้ผู้ใช้ทำทุกสิ่งได้อย่างง่ายดาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส”

คุณสมบัติที่สำคัญ:

ปรับปรุงการใช้งานอย่างเหนือชั้น

ScanSnap iX1500 พัฒนาต่อยอดจาก “ความสะดวกในการใช้งานด้วยปุ่มเดียว” ของ ScanSnap พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพ และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ ด้วยฟังก์ชั่นอัตโนมัติที่หลากหลาย

เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ดำเนินกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การสแกนไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยระบบ “One Touch” ของหน้าจอแบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้วรุ่นแรกใน ScanSnap Series  ทำงานพื้นฐานต่างๆ เช่น ตั้งค่า และกำหนดค่า Wi-Fi ตรวจสอบสถานะของการสแกน และเลือกปลายทางสำหรับการบันทึก ด้วยหน้าจอแบบสัมผัสได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งสำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นครั้งแรก  โดยผู้ใช้จะสามารถสแกนโดยใช้โปรไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถปรับแต่งสำหรับเวิร์กโฟลว์ของผู้ใช้แต่ละคน  เครื่อง iX1500 จะเพิ่มความสะดวกในการทำงานซ้ำๆ เช่น การเรียงลำดับ บันทึก จัดระเบียบ และเชื่อมต่อข้อมูลที่สแกนเข้ากับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ

ใช้งานร่วมกันภายในออฟฟิศและครอบครัว

นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลไปยังปลายทางที่เหมาะสม เมื่อใช้เครื่องสแกนเนอร์ร่วมกันระหว่างผู้ใช้หลายคน เช่น ระหว่างพนักงานในออฟฟิศหรือคนในครอบครัว

ScanSnap รองรับการทำงานทั้งหมดอย่างครบวงจร

ตอนนี้ผู้ใช้สามารถจัดการ แก้ไข และใช้เอกสารที่สแกนหลากหลายประเภทได้อย่างง่ายดาย ด้วยโปรแกรมใหม่ล่าสุด ScanSnap Home ซึ่งผสานรวมฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์ ScanSnap ที่ชื่นชอบเข้าไว้ในแอพพลิเคชั่นเดียว ช่วยให้คุณจัดระเบียบเอกสาร นามบัตร ใบเสร็จ ภาพถ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย

ซอฟต์แวร์ที่ก้าวล้ำสำหรับการจัดการเอกสารอย่างครบวงจร

ScanSnap Home นำเสนอฟังก์ชั่นที่ดีเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบและค้นหาข้อมูล โดยรองรับการสร้างโฟลเดอร์ แท็ก และคีย์เวิร์ด สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายดายมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ตั้งค่าสแกนตามความต้องการ

เครื่องสแกนเนอร์ iX1500 กำหนดและแนะนำชื่อสำหรับเอกสารที่สแกนโดยอัตโนมัติ ตามเนื้อหาและข้อกำหนดการตั้งชื่อที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า  นอกจากนี้ ความแม่นยำในการแนะนำชื่อจะปรับปรุงดีขึ้นเมื่อมีการแก้ไขชื่อครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขซ้ำ  ตัวอย่างเช่น การแก้ไขชื่อบริษัทที่กำหนดให้กับนามบัตรที่สแกนจะปรากฏในการสแกนครั้งต่อๆ มาสำหรับบริษัทเดียวกันนั้น

เพิ่มประโยชน์ใช้สอยสำหรับผู้ใช้ทุกคน

รูปทรงสวยล้ำ

ดีไซน์ที่สวยงามและปรับเปลี่ยนได้ของ iX1500 ผสานรวมอย่างกลมกลืนกับทุกพื้นที่ สามารถตั้งวางในจุดที่มีการใช้งานมากที่สุด เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน หรือออฟฟิศ

ฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานอย่างง่ายดาย

เครื่องสแกนเนอร์ iX1500 รองรับการสแกนที่รวดเร็วและราบรื่น มอบความสะดวกสบายในการใช้งาน

- สแกน 30 แผ่น/นาทีในโหมด Duplex แบบสี

- บูตเครื่องภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากที่เปิดฝาเครื่อง ด้วยฟังก์ชั่น Fast Startup

- สแกนนามบัตรและใบเสร็จยาวๆ ที่มักจะม้วนงอได้อย่างง่ายดาย ด้วยที่ป้อนใบเสร็จ

- สแกนเอกสารแบบพิเศษ*5 ด้วยฟังก์ชั่น Manual Scan

- ทำความสะอาดภาพที่มีรอยหมึกเป็นเส้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องสแกนซ้ำ ด้วยฟังก์ชั่น Streak Reduction

- แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อการสแกน ด้วยฟังก์ชั่น Dust Detection

- รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบในตัว ด้วย Direct Connect Mode

 

เกี่ยวกับฟูจิตสึ

ฟูจิตสึเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ชั้นนำของญี่ปุ่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการด้านเทคโนโลยี  พนักงานของฟูจิตสึราว 140,000 คนให้บริการแก่ลูกค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  เราใช้ประสบการณ์ของเราและพลังของไอซีทีเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งอนาคตร่วมกับพนักงานของเรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.fujitsu.com/ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fujitsu.com

____________________

ScanSnap iX1500: Intuitive scanning at your fingertips

- A more efficient and convenient lifestyle -

Bangkok,October 18 , 2018 : Fujitsu (Thailand) Co., Ltd. has announced the release of the ScanSnap iX1500, the next-generation model from the best-selling ScanSnap line of personal document scanners. Designed for ultimate ease of use, the iX1500 transforms all the paper surrounding you with valuable information and adds more productivity to your lifestyle.

“I want scanners to be something more familiar to everyone out there”, said Director, Khun Jarunya  Imtanasan , Channel Business & Imaging, Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.. “It’s been 5 years since the release of the iX500. With improvements in design, function, and software, this next-generation scanner has made an enormous evolution. And it is now so much easier to use, while keeping the basic concepts of ScanSnap: Simple, Speedy, and Compact. The ScanSnap iX1500 enables everything to be done intuitively at your fingertips.”

Key features:

An optimized user experience that keeps evolving

The iX1500 builds upon ScanSnap’s “One Button Simplicity”. It takes efficiency to a new level and constantly evolves to satisfy user preferences with various automation functions.

Even more intuitive usage achieved with simple operation

Complete processes from scanning to data utilization with just “one touch” of the ScanSnap Series’ first 4.3 inch touch screen. Performing basic tasks such as setup and Wi-Fi configuration, checking scanning statuses, and choosing save-to destinations with the touch screen is easy, even for first-time users. Users can scan with pre-configured profiles that can be optimized for each user’s workflow. With the iX1500, repetitive tasks such as sorting, saving, organizing, and connecting scanned data with other applications are made as comfortable as possible.

Shared use within office and family members

You can also save information to the appropriate destination when sharing the scanner among several*1 users, such as between office or family members.

Just one stop for all ScanSnap productivity

Users can now easily manage, edit, and utilize various types of scanned paper with the all-new ScanSnap Home*2 *3. By combining your favorite ScanSnap software*4 functions into a single application, it enables you to organize your documents, business cards, receipts, photos, and much more.

Refined and advanced software for total document management

ScanSnap Home offers excellent functions to organize and search through your data by enabling the creation of folders, tags, and keywords. You can now find information you need easier than before.

 Perfect match for your preferences

The iX1500 automatically names and suggests titles for your scanned paper based on content and preset naming conventions. Suggestion accuracy is improved the more titles are repeatedly edited, enabling users to avoid spending time on repetitive corrections. Corrections made to company names attributed to scanned business cards, for instance, are reflected on successive scans with the same attributed company.

Usability more refined for every user

Refined and aesthetic form

The iX1500’s adaptable and aesthetic design enables it to blend into any space, so it can stay where it is used the most, such as your living room, study room, or office.

 ・Functionality for stress-free operation

The iX1500 enables smooth and fast scanning crucial for comfortable operation.

- Scans 30 sheets/minute in color-duplex mode

- Boots within seconds of opening the cover with Fast Startup

- Easily scan business cards and long receipts that tend to curl, with the Receipt Guide

- Scans unconventional documents*5 with Manual Scan

- Cleans streaked images without the need for rescanning with Streak Reduction

- Notifies users of dust that may interfere with scanning with Dust Detection

- Offers built-in Wi-Fi with Direct Connect Mode

 

About Fujitsu

Fujitsu is the leading Japanese information and communication technology (ICT) company, offering a full range of technology products, solutions, and services. Approximately 140,000 Fujitsu people support customers in more than 100 countries. We use our experience and the power of ICT to shape the future of society with our customers. For more information, please see http://www.fujitsu.com.

Page Visitor

003466942
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
28187
51681
194883
716942
0
3466942
Your IP: 34.231.147.28
2022-05-18 13:13