อินโดรามา เวนเจอร์ส เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดทำรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นฉบับพิเศษนอกเหนือจากรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) และเป็นองค์กรภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่จัดทำรายงานดังกล่าว โดยนำเสนอรายละเอียดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

“กรมชลประทาน” ยุค 4.0 ชูนวัตกรรมการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อคนไทย

กรมชลประทาน เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักด้านน้ำ คือพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้ทั่วถึง เพียงพอ และเป็นธรรม พร้อมดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ โดยได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ที่จะนำไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง สอดรับเป้าหมายขององค์กรในการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) และเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ม.มหิดล ผลิต "อาหารแห่งอนาคต"

วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี ตรงกับวันสาธารณสุขแห่งชาติ ในยุคที่ต้อง "อยู่กับ COVID-19" ซึ่งเป็นที่คาดกันว่าจะกลายเป็น "โรคประจำถิ่นต่อไปในอนาคต ได้ทำให้แวดวงสาธารณสุขไทยเกิดความตื่นตัวอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมสุขภาวะให้กับประชาชน

NT CSR ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งเท่าทันยุคดิจิทัล

หากมองภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ขององค์กรในยุคดิจิทัล มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนนำพาประเทศเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

พฤกษา คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นแห่งปี การันตีความใส่ใจ พร้อมสร้างคุณค่าชีวิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นแห่งปี “Thailand Top Company Awards 2021” ประเภท “อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ” จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย จากความเป็นเลิศในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน  พร้อมใส่ใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างคุณค่าชีวิตรองรับวันนี้และวันพรุ่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

Page 3 of 362

Page Visitor

032120963
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
40642
56556
262212
97198
1659375
32120963
Your IP: 54.144.55.253
2021-12-02 16:07