Print this page
CSR

กลุ่มบริษัท IRCT มอบอุปกรณ์การแพทย์แด่จังหวัดอยุธยา

กลุ่มบริษัท IRCT มอบอุปกรณ์การแพทย์แด่จังหวัดอยุธยา

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท IRCT มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง (High Flow) แด่นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา โดยมีนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และคณะ พร้อมนายสมหวัง ถุงสุวรรณ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา ในโอกาสนี้เป็นกิจกรรมช่วยสังคมฉลอง 20 ปี บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด

รูปจากซ้ายไปขวา นายพากร วังศิราบัตร, นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์, นายสุภรณ์ เลิศจิตวุฒิกุล, Mr. Munetoshi Hayashida, นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา, Mr. Katsunori Ito, นายสมหวัง ถุงสุวรรณ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยา

Rate this item
(0 votes)

Related items