then
May 21, 2022
CSR

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ ช่วยชาติสู้โควิด-19

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ ช่วยชาติสู้โควิด-19 เดินหน้าส่งมอบตู้เก็บวัคซีน 104 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขวางแผนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน 150 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรร้อยละ 70 ภายในปี 2564 โดยวางแผนเริ่มฉีดในเดือนมิถุนายนนี้

ทว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กหลายแห่งเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว หากไม่มีอุปกรณ์ในการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจส่งกระทบผลให้วัคซีนหรือยาไม่อาจคงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ อันส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเสียโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนหรือยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อให้ภารกิจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดโอกาสการเสียชีวิตของประชาชนทุกเชื้อชาติในประเทศไทย ด้วยการส่งมอบตู้เย็นสำหรับจัดเก็บวัคซีนโควิด-19 และยาชนิดต่างๆ (medical grade) พร้อมระบบมอนิเตอริ่งควมคุมอุณหภูมิให้แก่ 104 โรงพยาบาลระดับอำเภอ และระดับชุมชนทั่วประเทศมูลค่ากว่า 5 ล้านบาทเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเก็บรักษาวัคซีน พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 และยาชนิดต่างๆ พร้อมระบบมอนิเตอริ่งควบคุมอุณหภูมิ ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษโดยต้องมีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิความเย็นให้คงที่ 2-8 องศา สำหรับโครงสร้างของตู้ทำจากสแตนเลส ขนาดบรรจุ 27 คิว มีประตูกระจก 2 ชั้นป้องกันฝ้า กล่องทำความเย็นแยกอิสระจากตัวตู้แช่ เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษา โดย บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ เริ่มดำเนินการส่งมอบตู้เย็นที่มีมาตรฐานเหมาะสำหรับการจัดเก็บวัคซีนโควิด-19 และยาชนิดต่างๆ

ทั้งนี้ตั้งเเต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถทางการแพทย์เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 นี้ จึงได้สนับสนุนการทำงานของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ในการต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่ โรคโควิด-19 รวมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยการมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยประสิทธิผลของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 ล้านบาท รวมทั้งมอบเงิน 3 ล้านบาทแก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19” อีกด้วย

มูลนิธิป้าทองคำ ก่อตั้งโดยเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ผ่านภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ โภชนาการ, สาธารณสุข, การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันโภชนาการ สถาบันวิจัยต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003626156
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
30365
49458
354097
876156
0
3626156
Your IP: 3.235.24.113
2022-05-21 15:40