01Top_HachiEng

MBA ม.หอการค้าชูจุดเด่น เน้นสร้างประสบการณ์จริง

อาจารย์ ดร. พีรพงษ์ ฟูศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ ดร. พีรพงษ์ ฟูศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตอกย้ำความเป็นผู้นำหลักสูตร MBA ม.หอการค้าชูจุดเด่น เน้นสร้างประสบการณ์จริง พร้อมต่อยอดทักษะการบริหาร ด้วยแนวคิด MBA FAMILY

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำหลักสูตร MBA ในประเทศไทย โดยเปิดสอนมากว่า 30 ปี มุ่งพัฒนาความรู้ด้านบริหาร การตลาด และการจัดการอย่างต่อเนื่อง และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคธุรกิจจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในธุรกิจของตัวเอง อีกทั้งยังมีความพร้อมในด้านของสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเครือข่ายเพื่อนจากทั่วประเทศ ให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน นอกจากนั้น ที่นี่ยังเน้นที่จะผลิตและพัฒนาบุคลาการด้านการบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพในระดับสูง ที่มีความพร้อมทางทักษะวิชาการและการลงมือปฏิบัติ ช่วยพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศให้ก้าวต่อไปข้างหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อาจารย์ ดร. พีรพงษ์ ฟูศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการปรับตัวอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว โดยผู้เรียนต้องได้รับประสบการณ์จริง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ออกไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจให้เป็นของตนเองได้ทันที หรือเป็นผู้ประกอบการได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการนำแนวคิด MBA Family” เข้ามาใช้ เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจ สร้างเครือข่าย และสร้างความแตกต่างให้กับนักศึกษาได้จริง

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร MBA นั้นส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ที่ระหว่าง 28-35 ปี ทางหลักสูตรจะสร้างความแตกต่างด้วยการจัดกลุ่มของนักศึกษาผ่านโปรไฟล์ของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อที่จะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการนักศึกษาให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงเพื่อเป็นการดึงศักยภาพของนักศึกษาให้ออกมามากที่สุด ซึ่งในแต่ละปีนั้น หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนอยู่ที่ประมาณ 200-300 คน

สำหรับแนวคิด “MBA Family” นั้นเราสร้างจุดเด่นด้วย 3 หลักการใหญ่ๆ

  1. ตัวอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากรผู้ให้ความรู้ จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริง และตรงกับกระแสของสถานการณ์การตลาดในยุคปัจจุบัน
  2. การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้บริการแบบไม่มีวันหยุดนักศึกษาสามารถเข้ามาติดต่อ หรือขอความช่วยเหลือได้โดยไม่มีวันหยุด ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับการบริการอย่างเต็มที่ และแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
  3. การออกแบบห้องเรียนที่เน้นความใกล้ชิดระหว่างวิทยากร และนักศึกษา โดยคำนึงถึงความสะดวกในเรียน ไม่มีการบังกันในเวลาเรียน นักศึกษาสามารถโฟกัส การเรียนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิด และสร้างประสบการณ์ร่วมกันในระหว่างเรียน

นอกจากนี้แนวคิด “MBA Family” ยังได้รวมไปถึงการให้นักศึกษาได้ออกไปศึกษาดูงานจริงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการสร้างธุรกิจ หรือนำไปปรับใช้สำหรับผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตนเองเองอยู่แล้ว หลังจากนั้นจึงให้นักศึกษาได้ทำโปรเจคเพื่อเป็นการต่อยอดจากการไปดูงานออกมาให้เป็นผลงานจริง ในส่วนของทฤษฎี หลักสูตรใช้ตำราจากต่างประเทศถึง 90% เพื่อให้ได้ความรู้ที่ทันสมัยล่าสุด เป็นการตอกย้ำเรื่องของเนื้อหาวิชาการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง

อีกหนึ่งจุดเด่นของหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือการสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างสาขาที่ตนเองสนใจได้ด้วย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการของตนเอง อีกทั้งในแต่ละปีหลักสูตรให้งบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่ สูงถึง 9-10 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตร แสดงให้เห็นว่าทางหลักสูตรมีการวางแผนและออกแบบให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักศึกษาทุกคน

สำหรับหลักสูตร MBA เราแบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 แบบเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาการเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ได้แก่ เรียนวันเสาร์วันเดียว/ วันอาทิตย์วันเดียว/ หรือเรียนแบบ Full time วันธรรมดา มีให้เลือก 5 สาขาวิชา และสามารถเลือกเรียนวิชาต่างสาขาได้ด้วย 1 วิชา พร้อมทั้งยังได้เข้าร่วมเป็น MBA Citizen มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อให้ได้เครือข่ายรู้จักกัน ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อตอกย้ำความเป็น MBA Family อีกด้วย อาจารย์ ดร. พีรพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำลังเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ทาง https://gs.utcc.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 095-3675512 หรือ 02-6976881-6

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

025418897
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
46153
58660
104813
104813
1709768
25418897
Your IP: 34.226.244.254
2021-08-02 19:25