01Top_HachiEng

ผู้บริหารไทยยูเนี่ยน ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ

ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สหประชาชาติ ยกย่องผู้บริหารไทยยูเนี่ยน ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ในฐานะผู้บุกเบิกเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจจากทะเลอย่างยั่งยืน

ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับจากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact  ในฐานะ 1 ใน 10 ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือกลุ่มผู้นำจากภาคธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจาก UN Global Compact ในฐานะที่มีผลงานอันโดดเด่นในการทำงานเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ ตามพันธสัญญา หลักการ 10 ประการ ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม แรงงานและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ดิฉันและทุกท่านที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้ ได้ตั้งใจทุ่มเทให้โลกและธุรกิจของเรานั้นยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ไทยยูเนี่ยนนั้นถือว่าความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและดิฉันอยากขอบคุณทีมงานของเราทุกคนทั่วโลกที่มีความตั้งใจเหมือนกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”

ดร. แดเรียน ได้รับการยอมรับในการทำงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความยั่งยืนของท้องทะเลที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจต่างๆ  ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีการทำงานไปตามเป้าหมายการพัฒนาในทุกข้อและมุ่งเน้นใน 4 เป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ได้แก่  ข้อที่ 2 ขจัดความหิวโหย  ข้อที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และข้อที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ทั้งนี้ทาง UN Global Compact ได้ตีพิมพ์ประวัติ ดร แดเรียนทางเว็บไซต์ สำหรับรายละเอียดการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนมีรายละเอียดที่เว็บไซต์ SeaChange®

“ธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงที่การทำงานต่างๆ ชะลอตัวลงจากสถานการณ์โควิด-19  ผู้นำทั้งสิบคนนี้ได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ มิใช่เพียงเพื่อผู้ถือหุ้นแต่เพื่อสังคมโดยรวม ดิฉันหวังว่าผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิบท่านในปี 2564 นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการทำงานภาคธุรกิจเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น” ซันดา โอจิมโบ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร UN Global Compact กล่าว

ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ที่ได้รับการยอมรับในปีก่อนๆ และตัวแทนจากเครือข่ายของ UN Global Compact  โดยเกณฑ์การคัดเลือกนั้นรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพันธสัญญา หลักการ 10 ประการของ UN Global Compact  ฝังอยู่ในกลยุทธ์หลักของบริษัท ตลอดจนความพยายามในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือในการทำงานร่วมกับองค์กรและเครือข่ายท้องถิ่น  ในปี 2564 นี้ รายชื่อผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีการประกาศในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ UN Global Compact ในวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา

ในปีนี้ กระบวนการสรรหามุ่งไปที่กลุ่มคนทำงานในทุกระดับจากบริษัทต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับ UN Global Compact และผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้มาจากทุกทวีปในโลก

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมได้ที่ www.unglobalcompact.org

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

025496657
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
4285
62857
182573
182573
1709768
25496657
Your IP: 18.204.48.64
2021-08-04 01:28