01Top_HachiEng
CSR

AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ชุมชนรอบคลังสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ผนึกกำลังลงพื้นที่ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบความช่วยเหลืออุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมสิ่งของจำเป็น ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกันตนเอง เพื่อสู้สถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ “เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน สู้ภัยโควิด-19” ตอกย้ำนโยบายใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมตลอดจนชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE กล่าวว่า AGE มีความห่วงใยต่อคนในชุมชนรอบคลังสินค้าและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้ดำเนินโครงการ “เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน สู้ภัยโควิด-19” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563-2564 ล่าสุดคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่พี่น้องในชุมชนรอบคลังสินค้า ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 10 หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล รวมกว่า 1,300 ชุด เพื่อช่วยเหลือ บรรเทา ให้กำลังใจ พร้อมให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างปลอดภัย ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และการเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกเหนือจากช่วยเหลือชุมชนแล้ว AGE ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หอประชุม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา) และมอบหน้ากาก KN95 ชุด PPE และน้ำดื่ม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือบรรเทาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยา

ทั้งนี้ AGE ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูล มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดมั่นในหลักการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

025489709
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
60194
56771
175625
175625
1709768
25489709
Your IP: 18.204.48.64
2021-08-03 23:07