01Top_HachiEng

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมผู้ค้า ผู้ช่วยค้า และชาวตลาดฯ ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมผู้ค้า ผู้ช่วยค้า และชาวตลาดฯ ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ครอบคลุมสมาชิกในครอบครัว วันที่ 15-16 เดือนกรกฎาคมนี้ ครบ 70%

ตามที่ตลาดยิ่งเจริญ โดย บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำมาฉีดให้กับประชากรตลาดยิ่งเจริญ พร้อมสมาชิกในครอบครัว โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว ในระยะที่ 1 จากราชวิทยาลัย ฯ ซึ่งจะดำเนินการฉีดวัคซีนดังกล่าว ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม ศกนี้ เพิ่มเติมจำนวนกว่า 3,500 ราย ครอบคลุมประชากรภายในตลาด ครบร้อยละ 70

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า เพื่อเป็นการลดความรุนแรงอันเป็นความเสี่ยง ขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวตลาดยิ่งเจริญ และยับยั้งวงจรการระบาดโรค ตลาดยิ่งเจริญ โดย บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับความกรุณาจัดสรรในระยะที่ 1 และได้มีการจัดทำ สัญญา และบันทึกข้อตกลง (MOU) 3 ฝ่าย ได้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ผู้จัดสรร) ตลาดยิ่งเจริญ โดย บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้รับจัดสรร) และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต (โรงพยาบาล) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ราชวิทยาลัย ฯ กำหนด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยชาวตลาดยิ่งเจริญ ร่วมใจออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งนี้ได้รับการยืนยันจากระบบ ถึงการจัดส่ง และสามารถฉีดวัคซีน ฯ ให้ผู้จองไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สถานที่ฉีดวัคซีนชั่วคราว ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) โดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นผู้บริการทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนทางเลือกประชากรตลาดยิ่งเจริญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้การดำเนินการทั้งสองวัน ได้รับการอนุเคราะห์บุคลากร เพื่ออำนวยการจาก อบจ.ปทุมธานี และความอนุเคราะห์สถานที่จากที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตการจัดหา และขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ ตลาดยิ่งเจริญ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้พื้นที่ตลาดฯ ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากหน่วยงานภาครัฐมาต่อเนื่อง ยกระดับเป็นพื้นที่ปลอดภัย นอกเหนือจากที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาแล้ว ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

“ภายใต้แนวคิด Super safe zone” พร้อมมาตรการ ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับบัตรอนุญาตให้เข้าทำงานในตลาดได้นั้น ต้องได้รับวัคซีน มีภูมิคุ้มกัน อย่างน้อย 1 เข็ม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เร่งรัดดำเนินการทุกวิธีการ และคาดว่าตามแผนงานที่กำหนด ประชากรภายในตลาดยิ่งเจริญ จะได้รับวัคซีนครบทุกกลุ่มภายในเดือนกรกฎาคม ศกนี้

ความสำคัญประการหนึ่งในการขอรับวัคซีนทางเลือกนี้ เพื่อครอบคลุมกลุ่มประชากรผู้ช่วยค้า ชาวต่างชาติ ที่ตลาดฯ อนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ได้รับวัคซีนเฉกเช่นชาวไทย เนื่องจากพบว่าสาเหตุการติดเชื้อส่วนหนึ่งในครั้งนี้จากการสอบสวนโรค เริ่มต้นมาจากแรงงานข้ามชาติที่ได้สัมผัสเชื้อจากที่พักและกลุ่มบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว และนำเข้าสู่ตลาด

ตลาดยิ่งเจริญ มีความตระหนักและให้ความสำคัญ ถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ ของประชากรภายในตลาด รวมทั้งประชาชนผู้บริโภค แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการยึดมั่นตามหลักการสาธารณสุข และที่ผ่านมาได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และ สถาบันป้องกันคุ้มครองเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดตลอดมา

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

028033185
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
39553
48658
88211
1019998
1699103
28033185
Your IP: 3.215.177.171
2021-09-20 17:26