“BCPG ลงนามสัญญาสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ”

“BCPG ลงนามสัญญาสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ”

บัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ โปรวาว พรพงษ์ เพชรล้ำ ร่วมกันลงนามสัญญาสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้กับ โปรแหวน พรอนงค์ เพชรล้ำ เพื่อมอบโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟหญิงไทย และเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ วันก่อน

Rate this item
(0 votes)