01Top_System

ผู้ถือหุ้น PLANET ไฟเขียวเพิ่มทุน แจกวอแรนต์ฟรี

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการ ผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการ ผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET

ผู้ถือหุ้น PLANET ไฟเขียวเพิ่มทุน แจกวอแรนต์ฟรี พร้อมนำเงินลุยธุรกิจ Cyber Security - 5G -ผลิตน้ำประปาและไฟฟ้า เต็มสูบ

PLANET เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติเพิ่มทุน 124.99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รองรับการแจกวอร์แรนต์ฟรี จำนวน 124.99 ล้านหน่วย ในอัตราการ 3 : 1 พร้อมนำเงิน ลุยธุรกิจ Cyber Security - 5G -ผลิตน้ำประปาและไฟฟ้า เต็มสูบ มั่นใจผลงานตลอดทั้งปี 2564 นี้ เป็นที่น่าพอใจ และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการ ผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 124.99 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 374.99 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499.99 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 124.99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 124.99 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี  และราคาใช้สิทธิที่ 2 บาท ต่อหุ้น  

ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 375 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 374.99 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้  นอกจากจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้ว ยังสำหรับรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตโดยมุ่งขยายตลาดสินค้า New S Curve ประกอบด้วย การขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security)  ที่ปัจจุบันตลาดมีการเติบโตสูงมาก  รวมถึงการขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าด้านเทคโนโลยี 5จี อาทิ Cloud Computing, IoT Platform, CCTV/Video Analytics, Data Center, Telemedicine และ Energy ผ่านโครงข่ายสื่อสาร 5จี ซึ่งตลาดที่กำลังมีแนวโน้มต้องการเทคโนโลยีอัจฉริยะสูงในตอนนี้คือ ตลาดในกลุ่มเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับการดำเนินงานในธุรกิจใหม่ เกี่ยวกับบริหารจัดการให้บริการผลิตนํ้าประปาและไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย หลังได้จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด” ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ส่วนกลุ่มธุรกิจเดิม เกี่ยวกับการจำหน่ายเทคโนโลยีกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) ซึ่งเป็น ประกอบด้วย ระบบโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบสื่อสารมีสายและไร้สาย และระบบสื่อสารผ่านไฟเบอร์ออฟติก ของบริษัทฯ แม้ปัจจุบันการเติบโตจะไม่สูงมากนัก แต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯอย่างต่อเนื่องอยู่

“มั่นใจว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี 2564 นี้ จะออกมาเป็นที่น่าพอใจ และในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแน่นอน” นายประพัฒน์กล่าว  

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

029900717
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
47604
48453
368880
1277987
1609543
29900717
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-23 20:47