01Top_System

TTW ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564

TTW ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มทรัพยากร ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เสริมศักยภาพธุรกิจแม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19 รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า “การที่ TTW ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด โดยปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกให้เกิดความผันผวนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะเติบโต อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความสมดุลและ ผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

029901902
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
48789
48453
370065
1279172
1609543
29901902
Your IP: 3.236.218.88
2021-10-23 21:10