“BEM แนะนำวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางด่วน พร้อมแจ้งเตือนห้ามลงจากรถเพื่อความปลอดภัย”

“BEM แนะนำวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางด่วน พร้อมแจ้งเตือนห้ามลงจากรถเพื่อความปลอดภัย”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แนะนำวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือรถเสียบนทางด่วน 1. ขับรถเข้าไหล่ทางซ้ายสุดพร้อมเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินตลอดเวลา เพื่อให้รถที่ขับตามมาเห็นได้ชัดเจน 2. ใช้โทรศัพท์มือถือโทรขอความช่วยเหลือจากภายในรถ ที่เบอร์ 1543 กด 1 หรือ 02-664-6400 หากไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางพิเศษที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งติดตั้งทุกๆ 500 – 1,000 เมตร เพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 3. นั่งรอในรถคาดเข็มขัดนิรภัยจนกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางพิเศษจะไปถึง ภายในเวลาประมาณ 10-15 นาที นอกจากนี้ BEM ขอความร่วมมือขับรถตามกฎจราจร ไม่แซงซ้าย ไม่ใช้เลนฉุกเฉิน ขับช้าต้องชิดซ้าย ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Rate this item
(0 votes)