หารือร่วมหอการค้าต่างประเทศ

หารือร่วมหอการค้าต่างประเทศ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ ประชุมร่วมกับหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย นำโดย คุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย และผู้แทนหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน โอกาสนี้ บีโอไอ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังปัญหา อุปสรรคด้านการลงทุน  ณ  ห้อง แกรนด์บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Rate this item
(0 votes)