Print this page

สยามลวดเหล็กฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” รุ่นที่ 2

สยามลวดเหล็กฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” รุ่นที่ 2

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 2”  นำโดย นายแพทย์ อุดม คชินทร (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ที่ 2 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือ Partnership  School ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการยกระดับความร่วมมือที่ต่างไปจากโครงการโรงเรียนประชารัฐเดิม โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการโรงเรียนได้มากขึ้นและวิธีการที่หลากหลายขึ้น ทั้งนี้  บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งใน 27 หน่วยงานที่ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นำโดย มร.ชอง เป๊ก ฮุง (ขวา) กรรมการผู้จัดการ และ นายฐานวัฒน์ บวรอนันตโรจน์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ-ทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยสยามลวดเหล็กร่วมสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขต อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

Rate this item
(0 votes)

Related items