then
July 04, 2022

“WHAUP” โค้งแรก ยอดจำหน่ายน้ำโต 11% พร้อมเติบโตต่อเนื่อง

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

“WHAUP” โค้งแรก ยอดจำหน่ายน้ำโต 11% พร้อมเติบโตต่อเนื่อง โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ตามเป้า

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP”) โค้งแรกยังคงโชว์ผลงานธุรกิจการให้บริการน้ำและไฟฟ้าอย่างแข็งแกร่ง ไตรมาส 1/2565 มียอดจำหน่ายน้ำรวมเติบโต 11% พร้อมกวาดงานติดตั้ง Solar Rooftop เข้าพอร์ตกว่า 13 MW ขณะที่โครงการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ดำเนินการแล้วเสร็จ เตรียมจ่อให้บริการเชิงพาณิชย์ครึ่งปีหลัง โดยผลการดำเนินงานไตรมาสแรก มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ 608 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานปกติ 69 ล้านบาท ด้าน CEO “สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ”เดินหน้าตอกย้ำแผนการขยายธุรกิจน้ำ-ไฟ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่อง พร้อมมุ่งเน้นด้าน Operational Excellence เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า และ การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) “WHAUP” เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 ว่าบริษัทฯ รับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติทั้งสิ้น 608 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 69 ล้านบาท ลดลง 22% และ 63% ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่จำนวน 78 ล้านบาท ลดลง 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในส่วนธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ลงทุนและดำเนินการเองในธุรกิจสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง เห็นได้จากยอดจำหน่ายและบริหารจัดการน้ำในประเทศและต่างประเทศโดยรวมเติบกว่า 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มเติม 5 โครงการ จำนวนรวม 13 เมกะวัตต์ โดย 1 ใน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเมกาบางนา (Mega Bangna) ด้วยกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ ถือเป็นโครงการ Solar Rooftop ภายนอกนิคม WHA ที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดที่ WHAUP เคยติดตั้งและโครงการดังกล่าวพร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในต้นปี 2566 อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2565 ลดลงเกิดจากการที่บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจากธุรกิจไฟฟ้าที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนทั้ง SPP และ IPP ลดลงเนื่องจากจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและการหยุดซ่อมบำรุง

 

ธุรกิจสาธารณูปโภค 

ในไตรมาส 1/2565 ภาพรวมธุรกิจสาธารณูปโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตต่อเนื่อง คิดเป็นอัตราการเติบโตรวม 11%  เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 โดยมีปริมาณยอดขายและบริหารจัดการน้ำในประเทศจำนวน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้น้ำของลูกค้าจากกลุ่มโรงไฟฟ้าและปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจำหน่ายน้ำให้โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ GSRC ของ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในส่วนของหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 ในปี 2564 ที่ผ่านมา สำหรับภาพรวมความต้องการใช้น้ำมูลค่าเพิ่ม (Value added product) ไม่ว่าจะเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) นั้นยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะที่ธุรกิจสาธารณูปโภคในต่างประเทศ โครงการ ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ (Duong River Surface Water Plant: SDWTP) ที่ประเทศเวียดนาม ในไตรมาส 1/2565 มียอดจำหน่ายน้ำรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร เติบโต 24% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำที่ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

 

ธุรกิจด้านพลังงาน

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรปกติจากธุรกิจไฟฟ้า จำนวน 43 ล้านบาท ลดลง 74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงในกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ค่า Ft ในไตรมาส1/2565 ยังไม่ได้มีการปรับเพื่อให้สะท้อนการเพิ่มของต้นทุนดังกล่าวทั้งหมด ทำให้ margin จากการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง รวมถึงการหยุดซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้า Gheco-One จำนวน 18 วัน

ในส่วนของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) นั้น บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนทั้งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วกว่า 60 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้การเติบโตของรายได้กว่า 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ ณ สิ้นไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ รวมแล้วทั้งสิ้น 105 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดจากโรงไฟฟ้าทุกประเภท (Contracted Capacity) ตามสัดส่วนการถือหุ้นแตะ 655 เมกะวัตต์  

สำหรับความคืบหน้า ระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer Energy Trading โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองด้านนวัตกรรมพลังงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC Sandbox) ในการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ โดยการลดค่าไฟและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมของโครงการแล้วเสร็จ และ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 23 บริษัท คาดว่าจะเริ่มการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในครึ่งปีหลังปีนี้  โดยโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการหนุนการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “WHAUP” ยังได้กล่าวตอกย้ำถึงแผนการขยายธุรกิจในปี 2565 ว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างความมั่นใจว่า โครงการต่างๆ ในธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจไฟฟ้า(Solar Rooftop) ที่กำลังก่อสร้างนั้นจะแล้วเสร็จและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ตามแผน เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของ Operational Excellence เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งโรงน้ำและโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะมีความพร้อมในการจ่ายน้ำและไฟฟ้าให้กับลูกค้าตามความต้องการ ในขณะเดียวกันก็ยังคงนำเสนอ products ทั้งน้ำและไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะธุรกิจ Solar ที่จะรุกตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และนอกนิคมอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้ายอดเซ็นสัญญาซื้อขายสะสมในส่วนของไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ 150 เมกะวัตต์ในปีนี้ และแตะ 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ที่ 0.2525 บาทต่อหุ้น ซึ่งแบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน 0.0925 บาทต่อหุ้น และอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่มเติมอีก 0.16 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นี้

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

005475699
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
8585
32898
41483
129801
1299737
5475699
Your IP: 44.192.114.32
2022-07-04 04:21