WHAUP ปี 61 ทุบสถิติโชว์กำไรโตทะลุ 2,251.9 ล้านบาท พร้อมปันผล 0.2115 บาทต่อหุ้น

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

WHAUP  ปี 61 ทุบสถิติโชว์กำไรโตทะลุ 2,251.9 ล้านบาท พร้อมปันผล 0.2115 บาทต่อหุ้น

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เผยผลการดำเนินงานปี 2561 มีรายได้จากการขายและให้บริการ 1,708.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,251.9 ล้านบาท ถือได้ว่าเป็นการสร้างสถิติครั้งใหม่ของบริษัท โดยเพิ่มขึ้น 13.7% จากปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นทั้งจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน และโรงไฟฟ้า 5 แห่งที่เปิดดำเนินการเต็มปี หลังจากที่เริ่ม COD ไปเมื่อปี 2560 พร้อมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2115 บาท ด้าน CEO “นายวิเศษ จูงวัฒนา” ระบุปี 2562 เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าปริมาณการขายน้ำ 120 ลูกบาศก์เมตร ส่วนไฟฟ้ามียอดตามสัดส่วนการถือหุ้น 570 MW รวมถึงธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในโครงการ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2  ที่เปิดให้บริการเต็มปี หลังจากที่ COD ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 1,708.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6 % เมื่อเทียบจากปีก่อน และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 2,047.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7 % โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 55.3 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,251.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.7 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) จำนวน 2,267.8 ล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 61.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้การเติบโตเพิ่มขึ้นของผลการดำเนินงานในปี 2561 นั้น เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำของลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม และจากการขยายตัวของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอทั้งรายเดิมและรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ทั้งปีมีปริมาณการขายน้ำอยู่ที่ระดับ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2560 รวมทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นจำนวน 35 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2561 อยู่ที่ 521 เมกะวัตต์  

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.2115 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 808,987,500 บาท โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์  (WHAUP) กล่าวเพิ่มว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากธุรกิจสาธารณูปโภค ที่มีปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าปริมาณการขายน้ำที่ระดับ 120 ล้านลูกบาศเมตร ส่วนการลงทุนโครงการ Solar Rooftop กับลูกค้า ภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้าเริ่มให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมาก  ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการไฟฟ้าทั้งหมดแล้วจำนวน 521  เมกะวัตต์  อยู่ระหว่างก่อสร้างอีกจำนวน 43 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าแบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในปีนี้ และมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการเซ็นสัญญากับลูกค้าแล้วรวม 11.2 เมกกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีกำหนดเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2561 ถึงไตรมาส 3 ปี 2562

นอกจากนั้นในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติโครงการ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในปีนี้จะรับรู้รายได้จากการให้บริการเต็มปี รวมถึงโครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 2 ปี  2562 นี้

ส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภค ในประเทศเวียดนามนั้น ล่าสุดบริษัทฯได้สิทธิในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ-1 เหงะอาน ที่ประเทศเวียดนาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และคาดว่าจะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2562 เช่นกัน

 

...........................

 

WHAUP shows 2018 Performance with a Record High Net Profit of Baht 2,251.9 Million With Proposed Dividend of THB 0.2115 per share

Bangkok –WHA Utilities & Power Plc (WHAUP) reveals its 2018 performance with total revenue from sales and services of THB 1,708.3 Million and a record high Net Profit of THB 2,251.9 Million or increased by 13.7% YoY, due to the growth of water sale volume and share of profit from investment of power business mainly from Gheco-One power plant and 5 SPPs operated full year after their COD in 2017. WHAUP’s Board of Directors also resolved to propose the 2018 dividend payment of THB 0.2115 per share to shareholder’s meeting. Mr. Wisate Chungwatana, CEO of WHAUP, outlines the 2019 business plan that WHAUP continues expanding its water business by targeting to sell 120 million cubic metre and adding another 43 MW to their portfolio totaling 570 MW. In additional, WHA Eastern Seaboard NGD 2 project will operate full year in 2019 after the start of COD in December last year.

Mr. Wisate Chungwatana, Chief Executive Officer of WHA Utilities & Power Plc (WHAUP), said that the 2018 total revenue from sales and service were at THB 1,708.3 Million, or increased by 4.6% YoY. While the share of profit from investment was at THB 2,047.4 Million, increased by 5.7% YoY, of which THB 55.3 Million came from foreign exchange gains. The company posted its Net Profit of THB 2,251.9 Million, increased by 13.7% YoY, and its Normalized Net Profit of THB 2,267.8 Million,  or increased  61.2% YoY.

Contributing to the strong performance in 2018 was the increase of water sales in WHA Industrial Estates from the rise of demand from both new and existing customers, which made the total water sales in 2018 at 105 million cubic metre, increased from 100 million cubic metre in 2017. Besides, the power business had a growing capacity with additional 35 MW, started COD resulting to the total capacity based on the company’s shareholding of 521 MW.

The Board of Directors’ meeting on February 22, 2019, resolved to propose to the shareholders’ meeting to approve the dividend payment from the 2018 operating results at THB 0.2115 per share, or in the amount not exceeding THB 808,987,500. The record date for the shareholders who are entitled to receive the dividend (Record Date) will be on May 6, 2019 whereby the dividend payment date will be on May 22, 2019.

The CEO of WHA Utilities & Power noted that the overall business in 2019 will continue to growth for both utilities and power. Water sales is aimed at 120 million cubic metre and the solar rooftop business has plans to serve growing customers in WHA industrial estates as they are more aware about the importance of environment care and energy cost saving. For 2018, WHAUP has its COD capacity at 521 MW with 43 MW under construction and scheduled to achieve COD within this year. Solar Rooftop had 11.2 MW signed which are under construction and scheduled to achieve COD during 4Q2018 and 3Q2019.

WHA Eastern Seaboard NGD 2 project, its joint venture retail natural gas distribution business, achieved COD in December 2018 and will realize revenue from this project full year in 2019. Its investment project at WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 4 is expected to be completed and start COD within 2Q2019.

The overseas investment, especially the utilities project in Vietnam, the company has already secured its right to operate the utilities business and provide water service in WHA Industrial Zone-1, Nghe An, which is currently under construction and will make a commencement for commercial operation in 3Q2019.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 25 February 2019 13:57

Page Visitor

019681349
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
33454
59722
187586
1081128
1643254
19681349
Your IP: 100.26.179.251
2021-04-21 15:07