WHA Group โชว์กำไร งวดปี 61 2,907 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียว จ่ายปันผล 0.0833 บาท/หุ้น

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท

WHA Group โชว์กำไร งวดปี 61 2,907 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียว จ่ายปันผล 0.0833 บาท/หุ้น เตรียม XD 9 พ.ค. นี้

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA Group ประกาศผลการดำเนินงวดปี 2561 มีรายได้รวม และส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า อยู่ที่ 11,622 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,907 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ อยู่ที่ 2,918 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้ารวมถึงรายได้การขายน้ำที่เพิ่มขึ้น ด้าน GROUP CEO “จรีพร จารุกรสกุล”  ระบุ บอร์ดมีมติจ่ายปันผลงวดปี 61 ในอัตราหุ้นละ 0.0833 บาท/หุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพื่อจ่ายวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ส่วนภาพรวมธุรกิจปี 62 พร้อมเดินหน้าสร้างรายได้และส่วนแบ่งกำไรคาดเติบโตมากกว่า 70% ตามแผน

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ผู้นำธุรกิจแบบครบวงจร ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงวดปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ อยู่ที่ 2,918 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2%  เป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จากการเริ่มทยอยการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวน 5 โรงไฟฟ้า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เป็นต้นมา ทำให้จำนวนเมกกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 521 เมกกะวัตต์ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ในธุรกิจสาธารณูปโภค จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายและให้บริการน้ำตามความต้องการใช้น้ำของโรงไฟฟ้าที่เริ่ม COD นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายน้ำประปาและน้ำอุตสาหกรรม

ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรที่สูงขึ้น ตลอดจนการลดลงของต้นทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญกว่า 27% อย่างไรก็ตาม หากพิจาณาจากรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามงบการเงินอยู่ที่ 11,622  ล้านบาท ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากจำนวนที่ดินที่โอนในปี 2561 ที่น้อยลง แม้ว่าบริษัทฯ มียอดขายที่ดินรวมหนังสือแสดงเจตจำนงในการซื้อที่ดิน (LOI) กว่า 1,232 ไร่ ในปี 2561 ตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 ในด้านผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิตามงบการเงินอยู่ที่ 2,907 ล้านบาท ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ ซึ่งเป็นเพียงผลกระทบทางบัญชี และไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด และผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) มูลค่าทรัพย์สินจำนวน 4,465 ล้านบาท และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ที่มีมูลค่าทรัพย์สิน 1,590 ล้านบาท ในช่วงต้นปี และปลายปี อีก 477 ล้านบาท   

อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0833  บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อจ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป วันที่ 29 เมษายน 2562 นี้

นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2562 ตั้งเป้ารายได้และส่วนแบ่งกำไรเติบโตกว่า 70% จาก 4 กลุ่มธุรกิจประกอบด้วย

  1. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งเตรียมขยายเพิ่มอีก 250,000 ตารางเมตรครอบคลุมการบริหารจัดการของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รวมทั้งสิ้น 2,500,000 ตารางเมตร และขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT อีก 5,750 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกับกลุ่มบริษัท และผู้นำในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าจากนโยบายของภาครัฐ ทั้งการให้บริการธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ การบินและอากาศยาน ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้น

  2. กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมตอกย้ำความเป็นผู้นำในประเทศไทยในปี 2562 ตั้งเป้ายอดขายที่ดิน จำนวน 1,600 ไร่ แบ่งเป็นในไทย 1,400 ไร่ และ 200 ไร่ ที่ประเทศเวียดนาม โดยมีแผนที่จะเปิดตัวนิคมฯแห่งใหม่ในประเทศไทยเร็วๆนี้ ซึ่งจะทำให้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมีนิคมฯรวม 11 แห่ง โดยเป็นนิคมฯที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จำนวน 9 แห่ง

  3. กลุ่มธุรกิจบริการสาธารณูปโภคและพลังงาน ตั้งเป้าการผลิต และจำหน่ายน้ำที่ 120 ล้านลบ.ม. เล็งผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัดส่วนการถือหุ้น 570 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ และพลังงานทดแทน พร้อมเสริมโซลูชั่นระบบน้ำและพลังงานใหม่ๆ แก่ลูกค้า 

  4. กลุ่มธุรกิจดิจิทัล แพลตฟอร์ม เร่งปรับโฉมทุกนิคมอุตสาหกรรมในเครือให้เป็นดิจิทัล เต็มรูปแบบ ในปี 2562 โดยเตรียมเปิดให้บริการไฟเบอร์ออพติก (FTTx) ใน 10 นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

 

..............................

 

WHA Group records THB 2,907 million profit for 2018

Board approves THB 0.0833 dividend per share with XD on 9 May 2019

Bangkok - WHA Corporation Public Company Limited (WHA Group) announced its 2018 total revenue of THB 11,622 million, inclusive of share of profit from investments in associates and joint ventures, with a net profit of THB 2,907 million. The company’s normalized net profit, excluding the FX impact and extraordinary items, stood at THB 2,918 million, rising by 2% as a result of an increase in share of profit in associations from power business as well as a surge in water utilities income.  WHA Group CEO Ms. Jareeporn Jarukornsakul revealed that the Board approved 2018 dividend at THB 0.0833 per share, and set an XD date on 9 May 2019, for dividend payment on 28 May 2019.  Overall business growth in 2019 is expected to reach more than 70%.

Ms. Jareeporn Jarukornsakul, Chairman of the Board and Group Chief Executive Officer, WHA Corporation Public Company Limited (WHA Group) – Thailand’s Number 1 Developer of Logistics, Industrial Estates, Industrial Utilities and Power and Digital Platform - announced the company’s performance, with the total normalized net profit excluding FX impact and extraordinary items, reached THB 2,918 million, representing a 2% growth compared to last year.  This growth is the result of an increase in share of profit from its power business after the completion of 5 SPPs in Q2 2017, bringing the Company’s Equity MW under operation to 521 MW at the end of 2018.  There also was an increase in demand for water utilities in power plants, resulting in an income increase.  In addition, the company improved its efficiency to create value added products and initiate new product lines, as well as increase the sale proportion of industrial water and clarified water to enhance profit margin.  

Furthermore, financial expenses decreased significantly by 27%. The company’s total revenue, including share of profit in associates and joint ventures, stated in the financial statement was THB 11,622 million, reflecting a decrease of 6% compared to the previous year. This decrease was caused by fewer industrial land transfers compared to last year, despite the company securing land sales and a letter of intent (LOI) for 1,232 rai in 2018, maintaining the company as the number one industrial estate developer in Thailand. Nethertheless, the net income shown in the financial statement was THB 2,907 million, an overall 11% drop, mainly due to FX loss and extraordinary items. However, such impact is considered as an accounting transaction and has no effect on the company’s cash flow or its operating performance.

Moreover, the company monetized assets to WHA Premium Growth Freehold & Leasehold REIT (WHART) for a total of THB 4,465 million and to Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT) for a total of THB 1,590 million at the beginning of 2018 and THB 477 million at the end of 2018 respectively.

During the company Board of Directors’ meeting on 22 February 2019, the cash dividend payment of THB 0.0833 per share was approved and the XD date was set on 9 May 2019.  Subsequently the Record date was booked on 10 May 2019, with the dividend payment date on 28 May 2019. This agenda will be proposed for approval at the shareholders’ meeting on 29 April 2019.

The Chairman of the Board and Group Chief Executive Officer of WHA Corporation Public Company Limited (WHA Group), commenting on the company’s overall business outlook in 2019, said that WHA Group expects its revenue and share of profit to expand more than 70% from its 4 business hubs.

  1. Logistics Business to expand another 250,000 square meters, bringing the area under ownership and management of WHA Group to 2,500,000 sq. m., and to raise an additional THB 5,750 million via REIT platform. The company will focus on advancing its partnership with major conglomerates and industry leaders, capitalizing on government policies with a focus on prospective e-commerce, aviation and aerospace industries, and generating higher value via smart technologies and innovation.

  2. Underlining its leadership in Industrial Estate Business in 2019, with a target to conclude 1,600 rai of land sales (1,400 rai in Thailand and 200 rai in Vietnam). The company plans to launch a new industrial estate in Thailand, bringing the number of its industrial estates in operation to 11, including 9 situated in the Eastern Economic Corridor (EEC) industrial promotional zones.

  3. Utilities and Power Business to reach 120 million cubic-meter of water sales and managed volume and 570 installed equity MW of conventional and renewable power as well as introduce new water and energy solutions to clients.

  4. Digital Platform Business to complete digitalizing all the group’s estates in 2019, and to prepare to launch fiber optic network (FTTx) in 10 industrial estates.
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 25 February 2019 14:24