GSC เปิดเทรดวันแรกเหนือจองที่ 20%

GSC เปิดเทรดวันแรกเหนือจองที่ 20% 

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร, นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ (กลางขวา) ประธานกรรมการ, นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (กลางซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นายประพันธ์ เจริญประวัติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย นายวรชาติ ทวยเจริญ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ (ซ้าย) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) ในฐานะ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิด "การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ" ของ บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ หรือ GSC โดยเปิดทำการซื้อที่ 2.04 บาท  เพิ่มขึ้น 20 % จากราคา IPO ที่ 1.70 บาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Rate this item
(0 votes)