แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จัดงานแสดงเทคโนโลยี 3DEXPERIENCE Forum Asia Pacific South 2019 เป็นครั้งแรก ที่กรุงเทพฯ

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จัดงานแสดงเทคโนโลยี 3DEXPERIENCE Forum Asia Pacific South 2019 เป็นครั้งแรก ที่กรุงเทพฯ

 • งาน 3DEXPERIENCEForum จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
 • ร่วมรับฟังงานสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมทรานฟอร์มธุรกิจ สู่ดิจิทัล
 • ชมไฮไลท์นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมตัวอย่างความสำเร็จผู้ประกอบการในโซน 3DEXPERIENCE PLAYGROUND

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยี 3 มิติ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ ประกาศจัดงาน 3DEXPERIENCE Forum Asia Pacific South 2019 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและงานแสดง นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 มิติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้แนวคิดหลักเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบไทยและสร้างบุคลากรที่ใช่ สู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 (Industry Renaissance to Accelerate Thailand 4.0) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 18:00 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก (ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก)

งาน 3DEXPERIENCE Forum ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Industry Renaissance to Accelerate Thailand 4.0: Reinvent Industries, Transform Businesses and Build a Future - Ready Workforce แบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

ส่วนแรก

งานสัมมนาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจชั้นนำของไทยและระดับโลกที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาให้ข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งแนวทางเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรในแต่ละอุตสาหกรรม มีทั้งหมด 4 เวที ได้แก่ เวทีหลัก (Main Pleanary) และ 3 เวทีย่อย ประกอบด้วย เวทีสัมมนาเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิต (Reinventing Manufacturing) เวทีเพื่อสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต (Building Future Cities) และเวทีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม (Transforming Businesses) ชมกำหนดการส่วนงานสัมมนาทั้งหมด คลิก

ส่วนที่สอง

โซนงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 มิติ ด้านการบริหารจัดการและวางโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมกาสาธิตการใช้งานและร่วมรับฟัง พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเหล่านักสร้างสรรค์นวัตกรรมชาวไทยใน 3DEXPERIENCE PLAYGROUND ดังนี้

 

โซนนิทรรศการ: 3DEXPERIENCity

จัดแสดงโซลูชั่นสำหรับภาคอุตสาหกรรม 3DEXPERIENCity โชว์ความสามารถของแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ที่นำข้อมูลผังเมือง มาวิเคราะห์ ออกแบบ สร้างแบบจำลองรายละเอียด และแนวทาง การจัดวางระบบ และโครงสร้างต่างๆ ภายในเมือง โดย 3DEXPERIENCity ใช้ข้อมูลแบบ Semantic 3D Model มาวิเคราะห์ตามแนวคิด What If อะไรจะเกิดขึ้น? ถ้าทำแบบนี้ เพื่อทดสอบโครงการใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพของโซลูชั่นเพื่อยกระดับชีวิตคนเมืองและวางโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการขนส่ง บริหารจัดการเขตปริมณฑล และการสร้างความสมดุลและบริหารจัดการทรัพยากร

 

โซนนิทรรศการ: น้ำมันและก๊าซ

นิทรรศการภายในโซนน้ำมันและก๊าซ จะจัดแสดงโซลูชั่น 3 มิติ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทน้ำมัน และก๊าซ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคประจำอยู่ในแต่ละห้องเพื่อสาธิตโซลูชั่น ประกอบด้วยห้องแสดงย่อย 5 ห้อง ได้แก่

 1. ห้องแสดงงานวิศวกรรมสำหรับโรงงานน้ำมันและก๊าซ (Engineering Excellence)
 2. ห้องแสดงระบบวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยแพลตฟอร์ม QUINTIQ (QUINTIQ Integrated Planning System)
 3. ห้องแสดงระบบตรวจสอบอุปกรณ์และโครงสร้างอาคาร (Facility Inspection Experience)
 4. ห้องแสดงระบบจัดการบ่อน้ำมันแบบครบวงจร (Unified Oilfield Management)
 5. ห้องโมเดลโรงงานเสมือนจริง (Virtual Plant Model Experience)

 

โซนนิทรรศการ: คมนาคมขนส่งและการเดินทาง

ด้านโซนคมนาคมขนส่งและการเดินทางจะจัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เหนือชั้นและแนวทาง ปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดง อาทิ เทคโนโลยีการ ผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) เทคโนโลยีที่รองรับข้อมูล ดิจิทัลทั้งเก่าและใหม่ (Digital Continuity) และวิศวกรรมระบบในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยไฮไลท์ ที่น่าสนใจได้แก่ แบบจำลอง 3 มิติ ของงานออกแบบ รถยนต์ไฟฟ้า และประสิทธิภาพเครื่องยนต์

 

โซนนิทรรศการ: เอสเอ็มอี

โซนจัดแสดงความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอีที่ใช้ซอฟแวร์เพื่อการออกแบบงาน CAD (Computer-Aided Design) โดย SOLIDWORDS ผู้เยี่ยมชมภายในโซนนี้จะได้สัมผัสและเรียนรู้ ความสามารถของซอร์ฟแวร์ SOLIDWORKS ดังนี้

 • 2D and 3D CAD
 • CAM (Computer-Aided Manufacturing)
 • Digital Simulation Solutions
 • Electrical Design
 • Visualization
 • Product Configuration
 • Communication and Collaboration Tools

และพูดคุยกับตัวอย่างความสำเร็จของ 3 ผู้ประกอบการที่นำซอฟแวร์ SOLIDWORKS มาใช้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 

J-FOX Aviation
ผู้ผลิตและออกแบบเครื่องบินสองที่นั่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

 

Leon Group Co., Ltd.
ผู้ผลิต-จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ที่ออกแบบด้วยวัสดุพิเศษ Kevla

 

LR Paris
ผู้ผลิตของขวัญให้กับองค์กร สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการผลิตแบบดิจิทัล

 

เกี่ยวกับแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes)

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ คือบริษัท 3DEXPERIENCE ที่นำเสนอโลกเสมือนจริงให้แก่ผู้คนและองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับ การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยโซลูชั่นระดับชั้นนำของโลกที่ปรับปรุงแนวทางการออกแบบ ผลิต และ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ โซลูชั่นการประสานงานร่วมกันของแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคม ขยายความเป็นไปได้สำหรับโลกเสมือนจริงเพื่อปรับปรุงโลกแห่งความเป็นจริง บริษัทฯ มอบคุณประโยชน์ให้แก่ ลูกค้าองค์กรทุกขนาดกว่า 220,000 รายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในกว่า 140 ประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.3ds.com

3DEXPERIENCE, the Compass logo and the 3DS logo, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES and 3DEXCITE เป็นเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ หรือเป็นของบริษัทในเครือ ทั้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 15 March 2019 03:51