พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิก

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

นางสายพิณ โชคนำกิจ กรรมการ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ CAC ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้  ประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าวนี้ นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพรูเด็นเชียลในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและวัฒนธรรมองค์กร

 

เกี่ยวกับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ก้าวสู่การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2538 ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการประกันชีวิตชั้นนำที่ให้บริการในประเทศไทยเป็นเวลา 23 ปี พรูเด็นเชียล ประแทศไทย ได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมและมอบผลิตภัณฑ์อันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวชาวไทยได้อย่างครบถ้วน ทั้งการออม การลงทุน และการประกัน

Rate this item
(0 votes)