พาณิชย์จัดโครงการ Demark 2019 ยกระดับนักออกแบบสินค้าไทยสู่ตลาดสากล

พาณิชย์จัดโครงการ Demark 2019 ยกระดับนักออกแบบสินค้าไทยสู่ตลาดสากล

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวเปิดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2562 (Design Excellence Award : DEmark 2019) โครงการสนับสนุนผลงานด้านการออกแบบที่โดดเด่นของสินค้าไทย เพื่อการยกระดับความสามารถของนักออกแบบไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการ และนักออกแบบจากภาคเอกชนทั้งจากไทยและต่างประเทศร่วมแสดงความยินดี ณ ร้านอาหาร Vivarium by chefs ministry ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รายชื่อบุคคลในภาพโดยเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. ผศ.เอกรัตน์ วงษ์จริต กรรมการผู้จัดการ บริษัท คราฟท์แฟคเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  2. ม.ล.ภาวิณี สันติศิริ นายกสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์
  3. นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
  4. นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  5. Makiko Tsumaru Senior Manager, International Relations at Japan Institute of Design Promotion (JDP)
  6. Koichi Suzuno Architect & CEO, TOROFU ARCHITECTS Ins.
  7. นายกศิตินทร ชุมวรานนท์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
Rate this item
(0 votes)