TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าพระยา ก้าวสู่ระดับทอง

TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าพระยา ก้าวสู่ระดับทอง

อาจารย์ภาคสกร รักกลัด ผู้อำนวยสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ชนะการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยจะเข้าสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป

"มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม"

Rate this item
(0 votes)