ผศ.ดร. วีรณัฐ ปลุกกระแสเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) กับแนวคิด Buddhist Coin

ผศ.ดร. วีรณัฐ ปลุกกระแสเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) กับแนวคิด Buddhist Coin เพื่อความโปร่งใสในการบริจาคเงินเข้าวัด

ผศ.ดร. วีรณัฐ  โรจนประภา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ บริษัท คิดใหม่ จำกัด ผู้ดำเนินงานด้านการวิจัยและกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดเรื่องเทคโนโลยี Blockchain (บล็อกเชน): Buddhist Coin กับการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริจาคเงินเข้าวัด โดยมี รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมฟังและให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมส่วนรวมต่อไป ณ ห้องประชุม1 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 10 April 2019 05:38