ผู้ถือหุ้น APCO ไฟเขียวจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้น APCO ไฟเขียวจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1549 บาท หรือคิดเป็น 100% ของกำไรสุทธิต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 กำหนด Record Date 26 เม.ย.62 จ่ายปันผล 10 พ.ค. 62 ณ สำนักงาน APCO ชั้น 30 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆนี้

Rate this item
(0 votes)