ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาแก่ลูกค้า ในหัวข้อ The Outward Mindset

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาแก่ลูกค้า ในหัวข้อ The Outward Mindset

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนาแก่ลูกค้าในหัวข้อ The Outward Mindset ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ อาคารอีซีพลาซ่า 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมี นายกรินทร์ โปสาภิวัฒน์ (กลาง) ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงในอาเซียน (Southeast Asia Center) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เกี่ยวกับแนวคิดด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “Outward Mindset” เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์การทำงานที่เน้นความเป็นหนึ่งเดียวกัน และปลูกฝังวัฒนธรรมความร่วมมือภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

Rate this item
(0 votes)