HREIT ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ปี 2562

HREIT ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ปี 2562

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ ร่วมด้วย นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ (กลางขวา) กรรมการ และ นายเภรี อิชยพฤกษ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัส  เตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) จัดประชุมสามัญประจำปี 2562  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหน่วยถึงแผนการลงทุนของ HREIT ในอนาคต  ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้

Rate this item
(0 votes)