then
January 19, 2022

ครั้งแรกในไทย! ปฏิวัติวงการตรวจสุขภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ เอไออัจฉริยะ

ครั้งแรกในไทย! ปฏิวัติวงการตรวจสุขภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ เอไออัจฉริยะ “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ”

บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านสุขภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นายแพทย์ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ ที่ได้พัฒนาระบบโปรแกรมตรวจสุขภาพเอไออัจฉริยะ “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” ครั้งแรกของเมืองไทยกับระบบปฏิบัติการตรวจสุขภาพเฉพาะเจาะจงและแม่นยำกับความเสี่ยงของผู้รับบริการ ช่วยให้การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องง่าย มีความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น การันตีคุณภาพด้วยรางวัลนวัตกรรมใหม่แห่งปีจากสถาบันระดับประเทศ

นายแพทย์ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด

นายแพทย์ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด กล่าวว่า “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” คือการจัดทำระบบตรวจสุขภาพเอไออัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก คือ

     1.  ตรวจเฉพาะเจาะจง (Personalized)

เป็นการใช้อัลกอริทึม (Algorithm) ช่วยเลือกหารายการตรวจสุขภาพที่เหมาะกับความเสี่ยงสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยการกรอกข้อมูลของผู้รับบริการ อาทิ ประวัติครอบครัว ลักษณะงาน ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน อาหารที่ชอบ การออกกำลังกาย และโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ เป็นต้น หลังจากนั้นระบบปฏิบัติการจะทำการประมวลผล และเลือกรายการ Check up ที่เหมาะสมและจำเป็นที่สุด  ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องตรวจสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำให้สามารถเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ตรงกับความเสี่ยงของแต่ละคนได้ รวมถึงทำให้การตรวจสุขภาพนั้นเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และสามารถตรวจสุขภาพได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะตรวจมากจนเกินไป หรือน้อยจนเกินไป

     2. สะดวก (Convenient)

เป็นบริการอำนวยความสะดวกถึงที่พัก ผู้รับบริการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องลางาน ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันและอีเมล์ และ

     3. คุ้มค่าและมั่นใจ  (Valuable & Assured)

อัลกอริทึมที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วยเลือกการตรวจเฉพาะส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้รับบริการ และห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน จึงทำให้ผลตรวจที่ได้รับคุ้มค่าและมั่นใจ ทั้งนี้ปัจจุบันโปรแกรม พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ ได้พัฒนาระบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทแล็ปหรือโรงพยาบาลสามารถใช้ได้เพื่อสร้างมูลค่าให้การตรวจสุขภาพให้ได้ผลที่เฉพาะเจาะจง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจอีกด้วย

ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ Siam Innovation District กล่าวว่าโครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Siam Innovation District ภายใต้ ศูนย์นวัตกรรมกลางแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) มีแนวทางที่ชัดเจนด้านการเพิ่มพื้นที่สังคมอุดมปัญญา สนับสนุนงานไอเดียสตาร์ทอัพและการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่ง พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดล้ำหน้าของกลุ่มสตาร์ทอัพที่สามารถใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการด้านสุขภาพในปัจจุบัน ระบบนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการตรวจสุขภาพที่ไม่ครอบคลุมในรายบุคคลให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การันตีด้วยรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน อาทิ รางวัล Partnership awards บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TED Fund) รวมถึง Siam Innovation District : CU Innovation Hub ของเราที่ได้ให้ทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ด้วยเช่นเดียวกัน”

ทางด้าน นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่สร้างความภาคภูมิใจและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คนไทยสามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นรูปธรรม โดยการจัดทำระบบตรวจสุขภาพ เอไออัจฉริยะ ที่ทาง TED Fund พิจารณาคัดเลือกให้การสนับสนุนทุนเพื่อลดภาวะความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเล็งเห็นว่า การคิดค้นพัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารชนในภาพรวม อีกทั้งยังก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสำหรับการตรวจรักษาทางด้านการแพทย์ของคนไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากนี้จะมีการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวอย่างไม่หยุดนิ่ง และเกิดการใช้ประโยชน์ที่มีความยั่งยืนต่อไป”

ระบบตรวจสุขภาพเอไอ “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” ได้เริ่มคิดค้นอัลกอริทึมเวอร์ชั่นแรก ในเดือนตุลาคม 2560 และนำไปทดสอบกับผู้รับบริการ ซึ่งพบว่ามีประโยชน์ในการช่วยคัดกรองโรคต่างๆ ได้มากขึ้น โดยพบโรคซิฟิลิสในสตรีที่ไม่มีอาการใดๆ เลย แต่มีความเสี่ยงเรื่องคู่นอนหลายคน และพบภาวะไทรอยด์ต่ำในสตรีอ้วน เป็นต้น ซึ่งการตรวจแพ็กเกจทั่วๆ ไปตามอายุในบุคคลทั้งสองคนนี้จะไม่พบโรคดังกล่าว เมื่อเห็นประโยชน์จึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นเวอร์ชั่นสอง ในเดือนพฤศจิกายน 2560 และเริ่มให้บริการออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่รายบุคคล รวมถึงการออกตรวจสุขภาพตามบริษัทร่วมกับโรงพยาบาล ในระหว่างนี้ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation district) ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลเพื่อนำมาเป็นเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาและทดสอบตลาด จนได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fund กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาตัวต้นแบบที่สามารถนำมาใช้ทำตลาดได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์วงกว้างแก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันได้พัฒนาเวอร์ชั่นที่สาม ซึ่งเพิ่มรายการตรวจพิเศษให้มีความครอบคลุมการตรวจโรคต่าง ๆ มากขึ้น ได้แก่ การตรวจ CT Brain กรณีมีอาการปวดศีรษะ ฯลฯ และปรับปรุงระบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทแล็ป หรือโรงพยาบาลสามารถใช้ได้ เพื่อสร้างมูลค่าให้การตรวจสุขภาพแต่ละครั้งนั้นได้ผลที่เฉพาะเจาะจง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจ

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการ Prima Check up ได้แล้ววันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.healthsmile.co.th และสามารถเลือกรับบริการตรวจร่างกายเฉพาะที่จำเป็นตามที่ผลวิเคราะห์ได้ที่โรงพยาบาล คลินิก และแล็ปตรวจสุขภาพชั้นนำ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @HealthSmile หรือโทรศัพท์ 089 874 9565

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

034609601
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
49217
60388
205687
854317
1731519
34609601
Your IP: 34.230.9.187
2022-01-19 20:02