สภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เผยรายชื่อคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2019

สภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เผยรายชื่อคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2019

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THAILAND) หรือ AMCHAM THAILAND นำโดย Heidi Gallant, AMCHAM Executive Director จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับเหล่าคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Committee) ปี 2019 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแก่ภาครัฐพิจารณา ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถหรือข้อมูล และการสร้างงานนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ให้กับกลุ่มบริษัทสมาชิก ซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาที่ทันสมัย การสร้างความเชื่อมโยง และความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย 1.)  Peter Fischbach, President, ISM Technology Recruitment Ltd., 2.)  David B. Aldridge, Senior Practice Manager, Professional Services, AWS Web Services (Thailand) Limited., 3.) วลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) 

 

............................

 

AMCHAM Digital Economy Committee Leaders 2019 Unveiled

The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM) has recently organized the Digital Economy Committee 2019 meeting. This meeting was hosted by Heidi Gallant, Executive Director of AMCHAM, to exchange information technology perspectives amongst the committee. The committee also plays an important role in providing government sectors with advice and recommendations, as well as, initiating activities that help AMCHAM members. The committee helps AMCHAM members with developing their capabilities and providing information on economy-related digital innovations. These are major factors that influence modern development, connection, and collaboration among AMCHAM members both domestically and regionally. The committee leaders consist of Peter Fischbach, President of ISM Technology Recruitment Ltd., David B. Aldridge, Senior Practice Manager, Professional Services, AWS Web Services (Thailand) Ltd, and Waleeporn Sayasit, Corporate Communication Director, T.C.C. Technology Co., Ltd. (TCCTech).

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

020693451
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
36721
51899
36721
508333
1584897
20693451
Your IP: 3.236.214.19
2021-05-09 16:43