M.I.S.S.CONSULT คว้ารางวัลจากงาน MINDLAB2019 โดย Wiley สหรัฐอเมริกา

กัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด กัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด

M.I.S.S.CONSULT คว้ารางวัลจากงาน MINDLAB2019 โดย Wiley สหรัฐอเมริกา

กัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุม MINDLAB 2019 งานประชุมที่รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคคลและองค์กรด้วยเครื่องมือทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล Everything DiSC จัดโดย A Wiley Group, ที่สหรัฐอเมริกา

นอกจากจะได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในเรื่องของแบบประเมิน DiSC ซึ่งเป็นแบบประเมินบุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและได้รับความนิยมจากทั่วโลกแล้ว ยังได้คว้ารางวัลดีเด่นติดมือกลับมาด้วย เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งในสมาชิกคุณภาพของ Wiley ที่บริการได้มาตรฐานและนำเสนอเทคโนโลยีการพัฒนาบุคคลากรที่ทันสมัย และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนองค์กรชั้นนำสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจของวงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมกับความตั้งใจของเจ้าตัวที่มีความมุ่งมั่น นำเอาความรู้นี้มาใช้ในการที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้แข็งแกร่งและสู้ได้ในระดับสากล

Rate this item
(0 votes)