ม.เจ้าพระยา กวาดรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2562

ม.เจ้าพระยา กวาดรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นปี 2562

อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (ที่ 3 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์วิรัช กาฬภักดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์เนาวรัตน์  ปิ่นอำนาจ รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 2 จากขวา) นายธนาวิน มากเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ซ้ายสุด) และ นายวีรชัย ดิษทับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ขวาสุด) ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น จากการประกวดแข่งขันในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 และในปีนี้ บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด โดย นายเจษฎา ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) ในฐานะสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยายังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นอีก 1 รางวัล

"มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม"

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

022621408
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
8418
49579
8418
668916
1767374
22621408
Your IP: 3.235.173.155
2021-06-13 03:06