01.SuwanGroup

WHAUP ไตรมาส 1/2562 มีกำไร 424.4 ล้านบาท สั่งลุย Solar Rooftop

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP

WHAUP  ไตรมาส 1/2562 มีกำไร 424.4 ล้านบาท สั่งลุย Solar Rooftop เต็มที่ประเดิม 4 เดือนแรกเซ็นสัญญาแล้ว 11.2 MW ซื้อหุ้น Cua Lo ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปา

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีกำไรสุทธิ จำนวน 424.4 ล้านบาท ด้าน CEO “นายวิเศษ จูงวัฒนา” ระบุพร้อมขยายธุรกิจน้ำทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามแผน โดยส่งบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้น Cua Lo ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปา ในจังหวัด เหงะอาน ประเทศเวียดนาม  จำนวน 47.31% รวมทั้งธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะ Solar Rooftop เพียงแค่ 4 เดือนแรกเซ็นสัญญาติดตั้งตามเป้าแล้ว 11.2 MW รวมถึงธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE 4) เปิดให้บริการภายในเดือน พ.ค. นี้

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน  459.4  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9 % YoY และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 339.2 ล้านบาท ลดลง 48.5 % YoY สาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง 156.0 ล้านบาทจากปีก่อน และมีการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า (TFRS 15) ของโครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน จำนวน 64.6 ล้านบาทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 424.2 ล้านบาท ลดลง 40.8 % YoY และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Net Profit) ปรับด้วยกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับปรุงรายการทางบัญชี (TFRS 15) จำนวน 394.2 ล้านบาท ลดลง 15.3 % YoY

ทั้งนี้การเติบโตเพิ่มขึ้นของรายได้รวมในไตรมาส 1/2562 นั้น เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำของลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม และจากการขยายตัวของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปทั้งรายเดิมและรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลยอดปริมาณการขายน้ำอยู่ที่ระดับ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 2% YoY ในขณะที่บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการต้นทุนขาย และการให้บริการที่ดีขึ้น โดยนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ด้วยนวัตกรรมทีทางบริษัทฯ นำมาใช้ โดยมีโครงการแรก คือโครงการ Reclaimed Water Project (RO) ซึ่งได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ผ่านมา ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) ด้วยกำลังการผลิต 7,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 35.1% เป็น 36.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับธุรกิจพลังงาน โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 มีกำลังการผลิตตามติดตั้งรวม 127 เมกกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 32 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนมกราคม ปี 2562 ส่งผลให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2562 อยู่ที่ 552 เมกะวัตต์  ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ได้มีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนเป็นเวลา 39 วัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) กล่าวเพิ่มว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2/2562 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าการขยายธุรกิจสาธารณูปโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะการดำเนินการธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ-1 เหงะอาน ประเทศเวียดนามที่อยู่ระหว่างพัฒนา ซึ่งมีกำหนด COD ในไตรมาส 3/2562 และในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (WHA ESIE 3) ซึ่งมีกำหนด COD ในไตรมาส 4/2562 นอกจากนี้ยังมีการขยายโครงการ Reclaimed Water Project Phase 2 (RO) ที่นิคม WHA EIE ซึ่งมีกำหนด COD ในไตรมาส 2 ปี 2562 ด้วยกำลังการผลิต 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ส่วนการลงทุนโครงการ Solar Rooftop ในไตรมาส 1/2562 บริษัทฯ มีโครงการที่ COD แล้วทั้งหมด 4.6 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 14.3 เมกะวัตต์ ซึ่งตามแผนจะทะยอย COD ในปี 2562 –ไตรมาส 1/2563

นอกจากนี้ธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติโครงการ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 ในนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4   ซึ่งพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติโครงการ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 ไปแล้วในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา

 

...............................

 

WHAUP posts its Net Profit of THB 424.4 Million in Q1/2019 with the Solar Rooftop of 11.2 MW Signed in the First 4 Months and Acquired shares in Cua Lo Water Supply JSC, a water supply producer in Nhge An Province

WHA Utilities and Power PLC (WHAUP) reveals its Q1/2019 performance ending March 31, 2019, with net profit of THB 424.4 Million. Mr. Wisate Chungwatana, CEO of WHAUP vows readiness to expand the water business both domestic and overseas by acquired 47.31% of total issued shares in Cua Lo Water Supply JSC, a water supply producer in Nghe An province. In addition, WHAUP is growing in the power business especially Solar Rooftop Project which could settle the contracts for 11.2 MW in the first four months. For the Retail Natural Gas Distribution in WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 4 is planned to COD in May 2019.

Mr. Wisate Chungwatana, CEO of WHAUP, disclosed the Q1/2019 performance ending March 31, 2019 that the company recorded total revenue at THB 459.4 Million, increased by 8.9% YoY, while profit sharing from investment was THB 339.2 Million decreased by 48.5 % YoY mainly due to lower foreign exchange gain of THB 156.0 Million than the same period of last year and adopting a new accounting standard (TFRS15) of Gheco-One of THB 64.6 Million since January 1, 2019. Its net profit was THB 424.2 Million decreased by 40.8% YoY and its normalized net profit of THB 394.2 Million or decreased 15.3% YoY.

Contributing to the growth of first quarter performance was rising water demand from customers in WHA Industrial Estates and the growth of both existing and new customers. Thus, water sales were recorded 27 million cubic meters, up 2% from the same period last year. Moreover, our gross profit margin improved from 35.1% in 1Q’18 to 36.2% in 1Q’19 as a result from an innovative cost saving methodology of recycled treated wastewater with capacity of 7,500 cubic meter per day in WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut) or WHA EIE achieved Commercial Operation Date in 3Q’18.

For the power generating business, the Gulf NLL 2 power plant has achieved COD in January 2019 with an installed capacities of 127 MW, representing 32 Equity MW. As a result, WHAUP had its COD capacity at the end of Q1/2019 stood at 552 Equity MW.

The CEO of WAHUP noted that the company’s outlook in the second quarter will continue to have the expansion of utilities business locally and abroad, particularly in the water business in the WHA Industrial Zone 1 -  Nghe An, Vietnam, which is under construction and scheduled to achieve COD in Q3/2019. For WHA Easter Seaboard Industrial Estate 3 water treatment plant is scheduled to achieve Commercial Operation Date in Q4/2019. In addition, Reclaimed Water Project Phase 2 (RO) at WHA EIE is scheduled to achieve Commercial Operation Date in Q2/2019 with capacity of 2,500 cubic meter per day.

For the solar rooftop business, the company had signed new 11.2 MW in the first 4 months of 2019 which are under construction and scheduled to achieve Commercial Operation Date in Q2/2019-Q1/2020

Meanwhile, Natural Gas Distribution business of WHA Eastern Seaboard NGD 4 is ready to start the COD in this May after the commercial success of retail natural gas distribution for WHA Eastern Seaboard NGD 2 late last year.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

009944192
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8484
47024
152200
6707921
1333052
1540324
9944192
Your IP: 54.236.35.159
2020-10-28 03:45