ดีไอทีพี ชวนอบรมเทคนิคการทำธุรกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

ดีไอทีพี ชวนอบรมเทคนิคการทำธุรกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์กับการฝึกอบรม “การต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการภาคกลางตอนล่างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อรับฟังความรู้และเทคนิคในการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ในยุคใหม่  อาทิ Design Thinking กับธุรกิจสินค้าและบริการบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล เครื่องมือการออกแบบธุรกิจเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น คุณชวพล เทพผดุงพร จากกะทิสำเร็จรูปชาวเกาะ, ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 , 8 – 9 และ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ฟรี!! ไม่เสียค่าอบรม ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02 – 800-2308 – 14  ต่อ  3122 /3104 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง nea.ditp.go.th  และ Facebook.com/nea.ditp

Rate this item
(0 votes)