ทีซีซีเทคจัดเวที TCC-DNG เชื่อมโยงมุมมองและองค์ความรู้ผู้บริหารสายงานไอทีกลุ่ม TCC GROUP

ทีซีซีเทคจัดเวที TCC-DNG เชื่อมโยงมุมมองและองค์ความรู้ผู้บริหารสายงานไอทีกลุ่ม TCC GROUP

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ และ นางวลีพร สายะสิต (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผนึกกำลังกลุ่มผู้บริหารบริษัทในเครือ TCC GROUP ประกอบด้วย นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายขจร พีรกิจ (ที่ 4 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายสรเชษฐ์ วรรณธนาเลิศ (ที่ 1 จากซ้าย) General Manager Digital Platform บริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด วิชัย มหัตเดชกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) นายกุลพงศ์ บุนนาค (ที่ 3 จากขวา) Managing Director บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด และ นายกอร์ปสินธุ์ จรูญเจตจำนง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสายงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด จัดงาน TCC -Digital Networking Group (TCC – DNG) ภายใต้หัวข้อ Employee & Customer Engagement ซึ่งถือเป็นเวทีกลางให้กับเหล่าผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในเครือ TCC GROUP กว่า 60 ท่าน ได้เชื่อมโยงมุมมองความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และข้อมูลสำคัญๆ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการทำ Digital Transformations และผลักดันให้เกิด Strengthen to Unity พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขยายการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เวทีดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกกลุ่มฯ อาทิ นายภราไดย ธีระธาดา Chairman & Director of Business Operations บริษัท เซคชั่น 31 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายวีรดิษ วิญญรัตน์ Chief Creative Officer, TBWA\Group Thailand ร่วมแชร์มุมมองภายใต้หัวข้อ How To Justify Cyber Security Spending และหัวข้อ Customer Behavior in Digital Era ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

 

..............................

 

TCCtech hosts TCC-DNG for TCC Group

T.C.C. Technology Co., Ltd. (TCCtech), spearheaded by Voradis Vinyaratn (fourth from left), Executive Director and Acting Managing Director and Waleeporn Sayasit (first from right), Corporate Communications Director, recently hosted the TCC-Digital Networking Group Event (TCC-DNG): Employee and Customer Engagement gathering top-level executives from major companies under TCC Group comprising Teerapan Luengnaruemitchai (third from left), Vice President, Office of Information Technology, Thai Beverage Plc., Kajorn Bhirakit (fourth from right), Digital Marketing Specialist, Thai Beverage Plc., Sorachet Wantanalerd (first from left), General Manager Digital Platform, Asset World Trading Co., Ltd., Wichai Mahutdejkul (second from left), Executive Vice President Corporate Services, Univentures PCL., Kulpong Bunnag (third from right), Managing Director, TSpace Digital Co., Ltd., and Korbsin Jaroonjetjumnong (second from right), Digital Marketing Director, TSpace Digital Co., Ltd. with more than 60 executives from the information technology, innovation, and human resources sectors to discuss and exchange information and experiences in order to strive for Digital Transformations and promote Strengthen to Unity that will lead to sustainable business growth.

The event, taking place at The Okura Prestige Bangkok, also drew experts from non-TCC Group of companies including Paradai Theerathada, Chairman and Director of Business Operations, Section 31 Co., Ltd. and Veradis Vinyaratn, Chief Creative Officer, TBWA\Group Thailand to share their perspectives on how to justify cyber security spending and customer behavior in the digital era, respectively.

Rate this item
(0 votes)