01Top_HachiEng

“Alternative Energy Corporation Limited (AEC)” เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX)

“Alternative Energy Corporation Limited (AEC)” ประกาศความพร้อม เตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ขยายการระดมทุน รองรับการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดในอนาคต

บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เออีซี) หรือ AEC กลุ่มบริษัทผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจพลังงานสะอาด ประกาศความพร้อมเตรียมนำ Alternative Energy Corporation Limited (AEC) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Limited: SGX) ล่าสุดได้ทำพิธี ลงนามสัญญาผู้สนับสนุนการเข้าจดทะเบียน (Full Sponsor), ที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) และผู้จัดจำหน่ายหุ้น IPO (Underwriter) โดยมีตัวแทนจาก UOB Kay Hian ประเทศสิงคโปร์ (Full Sponsor, Advisor, and Underwriter) โดย Mr. Hock Chai Ding, Senior Director, Head of Corporate Finance และตัวแทนจาก Winton Associates Ltd. (U.K.) (Co Advisor) โดย Mr. David Gibson Moore, Chairman และดร. วรวุฒิ คงศิลป์, Partner ร่วมลงนาม และมีตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เออีซี) (AEC) เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ครั้งนี้ นับเป็นการระดมทุน และสร้างโอกาสในการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจครั้งสำคัญของ Alternative Energy Corporation Limited (AEC) ซึ่งเป็นธุรกิจโฮลดิ้งที่มีพลังงานสะอาดหลายประเภท ครอบคลุมตั้งแต่พลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน พลังงานไฟฟ้าจาก เขื่อนกักเก็บน้ำ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น นโยบายภาครัฐตามแผนพัฒนาพลังงาน 2018 (PDP 2018) ต้องการให้มีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งนอกจากจะเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วยังช่วยด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นด้วย บริษัทในกลุ่มมีโอกาสที่จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากขยะเพิ่มขึ้นอีก 4-5 โรง ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจึงต้องแสวงหาเงินลงทุนและพันธมิตรระดับนานาชาติทางธุรกิจมากขึ้นตามด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางการเงิน-การลงทุนที่สำคัญของโลกมาช้านาน และเป็นประเทศที่ให้บริษัทต่างชาติเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุดถึง 40%  ประกอบกับจุดประสงค์สำคัญในการจดทะเบียนใน SGX ของ Alternative Energy Corporation Limited (AEC) คือ เพื่อเสาะหาช่องทางการเงินในระดับนานาชาติที่หลากหลาย มีพัฒนาการที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลกในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั้งส่วนบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ในระดับโลก ที่เอื้อต่อประโยชน์ต่อการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ

“SGX เป็นตลาดหลักทรัพย์ในระดับนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีส่วนร่วมในการดึงดูดนักลงทุนสถาบันทั่วโลก และเปิดรับบริษัทเข้า จดทะเบียนจากบริษัททั่วทั้งโลก ดังนั้นการนำบริษัทฯ เข้าสู่ SGX ในวันนี้ต้องมีการแข่งขันจากทั่วโลก เราจึงเป็นหนึ่ง ในธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนเข้าจดทะเบียน (Full Sponsor) โดย UOB Kay Hian, Singapore ซึ่งเป็นบริษัท ที่ปรึกษาและคัดเลือก รวมทั้งสนับสนุนบริษัทเข้าจดทะเบียน (Sponsor) ที่มีอันดับส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดรายหนึ่งในตลาดสิงคโปร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและอื่นๆ เข้ามาตรวจสอบพร้อมยืนยันการดำเนินธุรกิจของเราว่ามีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ซึ่งไม่ใช่ว่าบริษัททุกรายจะได้รับการคัดเลือกและสนับสนุน แต่ Alternative Energy Corporation (AEC) สามารถเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไป เตรียมตัวจดทะเบียนยัง SGX หนึ่งในตลาดการระดมทุนในระดับนานาชาติ ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในอาเซียนและ เอเชียแปซิฟิก ทั้งยังมีความแข็งแกร่งในธุรกิจพลังงาน”

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในอนาคต Alternative Energy Corporation (AEC) ยังมีแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียนในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาว ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า ราว 50 เมกกะวัตต์ ดังนั้น การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ครั้งนี้ นอกจากเป็นช่องทางในการ ระดมทุนในระดับนานาชาติที่จะรองรับการขยายธุรกิจแล้ว ยังจะช่วยสร้างความมั่นคงของแผนการลงทุนดังกล่าว และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อการก้าวสู่การเป็นบริษัท พลังงานสะอาดในระดับสากลต่อไป

 

..............................

 

Alternative Energy Corporation Limited (AEC) notified its readiness to be listed on  Singapore Exchange for funding opportunity and growing clean energy business

Alternative Energy Corporation Limited or AEC, an expert in clean energy, has announced its readiness for a company soon to be listed on Singapore Exchange Limited or SGX. Recently, the company held a signing ceremony to nominate a full sponsor, financial advisor, and IPO underwriter which is UOB Kay Hian Singapore . A ceremony was joined by Mr. Hock Chai Ding, Senior Director and Head of Corporate Finance, a representative from UOB Kay Hian Singapore which is their full Sponsor, underwriter and advisor; Mr. David Gibson Moore, Chairman, a representative from Winton Associates Ltd. (U.K.), a company’s co advisor; and Dr. Worawuth Kongsilp, a partner from Winton Associates Ltd.(U.K.). There were also representatives from SGX attending to witness the signing ceremony, at InterContinental Hotel, Bangkok.

Dr. Jitraporn Techacharn, Chief Executive Officer, Alternative Energy Corporation Limited (AEC) disclosed that being listed on Singapore Exchange will create a significant opportunity for a company funding and for finding business partners in an international level. We are a holding company managing extensive clean energies including energy from community waste, hydro energy from dam, and solar energy, etc. According to Power Development Plan 2018, the Ministry of Energy set targets for renewable energy constituting approximately 20% of Thailand’s installed capacity especially for energy from community waste. Apart from being clean energy, using community waste to generate energy will also help improve environment as well as enhancing a quality of life of Thai people. As a result, the company is expecting to expand waste power plants by building 4 or 5 more plants in the near future. That is why we are looking for funding and seeking for business partners in an international level.

Singapore is considered to be one of the world’s financial and investment centres for a long time. It has allowed the highest number of foreign companies at over 40% to be listed on stock exchange. The crucial purpose of Alternative Energy Corporation Limited (AEC) to be listed on Singapore Exchange is to seek for an alternative way to earn more money at an international level in accordance with a current direction of the global financial system which in return will facilitate the company to receive more funding from both global individual and institutional investors which will also benefit the company’s business expansion.

 “Singapore Exchange or SGX is one of the best international investment holding companies in Asia and is the Asian Gateway, connecting investors in search of Asian growth to corporate issuers in search of global capital. SGX has financial strength and efficient operation attracting investors all over the globe. Not all companies or investors are selected and listed on SGX as it uses a sponsor system on catalist to determine a prospective company's suitability. Therefore, to be able to be listed on SGX, Alternative Energy Corporation (AEC) had to compete with competitors around the world. We can say that this is one of our company’s spectacular milestones for us to be selected and listed as a full sponsor, authorized by UOB Kay Hian, Singapore, one of Asia’s largest brokerage firms and the third largest bank in South East Asia by total assets. UOB Kay Hian has provided us with assistance and advisory services. Besides, many financial experts have already checked and affirmed that our company meets the eligibility criteria and we are fully  qualified to be listed on SGX, a company that operates the largest stock market exchange in Southeast Asia and is the strongest in energy sector.”

Alternative Energy Corporation (AEC) has a future operation plan to make an investment in a renewable power plant such as 50-megawatt hydroelectric power plant in neighbouring countries which are grouped in CLMV such as in the Lao People's Democratic Republic. To be listed on Singapore Exchange Limited is not only paving the way to international funding opportunity that will help support the company’s expansion plan but also will create stability of the company’s investment plan and build trust with all parties concerned including all business partners around the world according to a company’s aim to become the leading clean energy company that is recognized globally.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

025419027
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
46283
58660
104943
104943
1709768
25419027
Your IP: 34.226.244.254
2021-08-02 19:29